www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201312.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Nastal adventní čas, užijte si jej

Budova LINE má územní rozhodnutí

Obora Hvězda se proměnila v pohádkový les

Začíná náročná rekonstrukce stoky v Břevnově

Cesta k letohrádku má nový povrch

Studenti Gymnázia Nad Alejí vytvořili v Chicagu logo pro Českou školu T. G. Masaryka

Skauti z Petřin oslavili 95 let své existence

U Spejblů oslaví Štědrý den

Galerie Anderle oslaví 10 let od založení, vstup je zdarma

Týden sportu zdarma otevře sportoviště v Praze 6

Hendikepovaní plavci na Strahově

Hledá se nový nájemce pro Kaštan

Soutěž ohleduplných letadel zná vítěze

Peníze z heren směřují do mládežnického sportu

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vánoční Bazááár: pomožte a bavte se

Tramvaj opět jezdí Evropskou třídou

RADNICE PROSÍ: Neplňte posypové nádoby odpadem

Oprava stropní desky metra se prodlužuje

Radnice startuje projekt „Škola na dotek“, děti se budou učit pomocí tabletů

O nejhezčí vánoční stromeček

V Břevnově stojí největší modulová školka

Rodiče mohou vybírat školu pro prvňáky

Nejvstřícnější úředníci jsou v Praze 6

Odešel „Muž, který nikdy nebyl IN“

Začíná náročná rekonstrukce stoky v Břevnově

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) zahájila mimořádně náročnou rekonstrukci téměř kilometrové stoky v ulici U Vojtěšky, která prochází za břevnovským klášterem.

Ta odvodňuje velké území Petřin a vysokoškolské koleje Hvězda. Investiční akce za téměř 94 milionů korun by měla být dokončena nejpozději do listopadu 2014.

Rekonstrukce stoky je jednou z nejnáročnějších akcí hned z několika důvodů. „Z větší části se bude jednat o nahrazení současného systému několika spadišť ocelovým potrubím, a to za nepřerušeného provozu stoky. Po dokončení pokládky tohoto nového potrubí budou postupně stará spadiště zaplněna betonovou směsí,“ říká Josef Kobr, ředitel divize vodohospodářské stavby firmy PRAGIS a.s., která rekonstrukci provádí.

V památkové zóně

Náročnost zvyšuje i území, které patří do pražské památkové rezervace. Podél téměř celé stoky stojí obvodová zeď Břevnovského kláštera, která je sama ve špatném stavu. „Stavební činnost v blízkosti klášterní i hřbitovní zdi bude prováděna s maximální obezřetností tak, aby se zamezilo poškození chráněných objektů,“ ujišťuje Josef Kobr.

Stoka U Vojtěšky byla poškozena povodněmi na jaře letošního roku. „V tomto případě jde o jednu z prioritních akcí z důvodu vážného havarijního stavu, který by v nejhorší variantě mohl ohrožovat zdraví a životy obyvatel,“ upozorňuje generální ředitel PVS Petr Žejdlík.

Na několika místech průzkum odhalil rozsáhlé vzduchové kapsy, kde může kdykoliv dojít k provalení nejen v ostění stoky, ale také k propadům komunikace.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz