www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201312.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Nastal adventní čas, užijte si jej

Budova LINE má územní rozhodnutí

Obora Hvězda se proměnila v pohádkový les

Začíná náročná rekonstrukce stoky v Břevnově

Cesta k letohrádku má nový povrch

Studenti Gymnázia Nad Alejí vytvořili v Chicagu logo pro Českou školu T. G. Masaryka

Skauti z Petřin oslavili 95 let své existence

U Spejblů oslaví Štědrý den

Galerie Anderle oslaví 10 let od založení, vstup je zdarma

Týden sportu zdarma otevře sportoviště v Praze 6

Hendikepovaní plavci na Strahově

Hledá se nový nájemce pro Kaštan

Soutěž ohleduplných letadel zná vítěze

Peníze z heren směřují do mládežnického sportu

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vánoční Bazááár: pomožte a bavte se

Tramvaj opět jezdí Evropskou třídou

RADNICE PROSÍ: Neplňte posypové nádoby odpadem

Oprava stropní desky metra se prodlužuje

Radnice startuje projekt „Škola na dotek“, děti se budou učit pomocí tabletů

O nejhezčí vánoční stromeček

V Břevnově stojí největší modulová školka

Rodiče mohou vybírat školu pro prvňáky

Nejvstřícnější úředníci jsou v Praze 6

Odešel „Muž, který nikdy nebyl IN“

Rodiče mohou vybírat školu pro prvňáky

Zápisy školáků do prvních tříd základních škol se uskuteční na začátku února příštího roku. Již nyní mají rodiče možnost vybírat pro své dítě tu nejvhodnější školu. Pomoci k tomu mají dny otevřených dveří, které se během prosince a ledna konají na většině škol.

Rodiče budou mít možnost nahlédnout do výuky, do odborných učeben, seznámit se s pracemi současných žáků a informovat se na školní vzdělávací program, který si jednotlivé školy vytvářejí dle vlastního zaměření a seznámit se s budovou školy. K větší informovanosti jim pomohou také webové stránky škol nebo web jakdoskoly.cz, věnovaný základním školám v Praze 6. S dotazy se mohou obracet na odbor školství úřadu MČ Prahy 6, tel.: 220 189 551.

Do prvních tříd nastoupí v září kolem tisícovky prvňáků. Podle zákona povinně přijímají školy žáky s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu, za předpokladu, že se tam dostaví k zápisu. K zápisu se lze ale dostavit také na libovolně vybranou základní školu. Přestože mají rodiče možnost výběru, už nyní je zřejmé, že ne všichni budou uspokojeni dle jejich přání. O některé školy může být větší zájem, než kolik prvňáků budou schopni ředitelé přijmout. „Je to důsledek babyboomu, který se ze školek přesouvá do škol. Bohužel školy mají dané své kapacity,“ upozorňuje radní pro školství Ondřej Balatka. „Pro všechny děti z Prahy 6 je ve školách dost místa. Jen ne všichni budou přijati podle přání,“ upozorňuje.

Zápisy do prvních tříd budou probíhat podle jednotných kritérií, která jsou výsledkem shody mezi všemi řediteli. „Jednotná pravidla jsou reakcí na zájem u rodičů dětí z jiných obvodů a obcí o vzdělávání na našich školách,“ vysvětluje Balatka. Upřednostněni budou v každé škole děti s trvalým bydlištěm v Praze 6 z příslušného spádového obvodu, bude záležet i na tom, zda školu již navštěvuje sourozenec. Zájemci bez trvalého pobytu v Praze 6 budou přijati jako poslední, může se také stát, že přijati nebudou vůbec.

Více na praha6.cz nebo jakdoskoly.cz. Podrobně v příštím vydání Šestky

Základní škola Den otevřených dveří Počet přijímaných prvňáků

ZŠ a MŠ Bílá 12. 12.80

ZŠ a MŠ Červený vrch 12. 12.75

ZŠ Dědina ve dnech zápisu 4. a 5. 2.56 + waldorfská třída pro 28 žáků

ZŠ Emy Destinnové 9. 1.108

ZŠ a MŠ Hanspaulka první 2 hodiny 12. 12. a 16. 1.75

ZŠ a MŠ J. A. Komenského 16. 1.54

ZŠ Marjánka již proběhl 81

ZŠ Na Dlouhém lánu již proběhl 55 + montessori třída pro 40 žáků

ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 12. 12. a 14. 1.75

ZŠ a MŠ A. Čermáka 3. 12.54 + bilingvní třída pro 22 žáků

ZŠ Norbertov 14. 1.56

ZŠ Petřiny-jih 13.–17. 1.60 + bilingvní třída pro 22 žáků

ZŠ Petřiny-sever 14. 1.75

ZŠ Pod Marjánkou 12. 12. a 20. 3.75

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 11. 12.54

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – Bělohorská 10. 12. a 14. 1.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz