www.praha6.cz
email

Přechodů pro chodce bude méně i více

Nevyhovující či příliš hustě umístěné nebo naopak chybějící přechody mapuje v současné době odbor dopravy Úřadu m. č. Praha 6. Děje se tak proto, aby se zlepšily podmínky jak pro chodce, tak zároveň pro plynulejší jízdu po vozovce.

Podle novelizace zákona o komunikacích vešla v platnost nutnost ochránit chodce na přechodech. Z toho ovšem plynou některé dopady, které mohou narušovat plynulost dopravy. Řidiči dle zákona musí totiž před každým přechodem zastavit. A tam, kde jsou přechody umístěny příliš hustě, se pak doprava brzdí, což má za následek mimo jiné i zhoršování ovzduší. „Je třeba sladit dvě hlediska: jednak skutečnost, že pěší mají být na přechodech chráněni a mají mít možnost bezpečně přejít, na druhé straně se musí vzít v úvahu to, že četnost přechodů musí být v souladu s podmínkami pro hladký průběh dopravy,“ říká k tomu místostarostka Jaroslava Trnková. Nová vyhláška totiž mimo jiné určuje, že přechody by od sebe neměly být vzdáleny méně než 50 metrů. Například na Patočkově ulici poblíž břevnovského kláštera jsou dva přechody vzdáleny od sebe 12 metrů. „To je jedno z míst, které jsme navrhli zredukovat,“ říká k tomu Trnková. Na Praze 6 jsou přechody značené z velké části na komunikacích I. třídy, které jsou ve správě magistrátu. Praha 6 tedy na těchto komunikacích provedla revizi, z níž vyplynulo doporučení magistrátu ke zrušení některých z nich. „Komise, na které jsme toto projednávali, odsouhlasila tři. Konkrétně se jedná o dva přechody na Evropské, v oblasti, kde není zástavba, a jeden přechod na Svatovítské“, uvádí Trnková.

Ani komunikace II. a III. třídy, které může městská část Praha 6 ovlivňovat sama, nezůstaly bez povšimnutí. Na některých z nich totiž zůstaly přechody, které jsou z různých důvodů nevyužívané anebo naopak přibyla kolem těchto komunikací místa či objekty, kde přechod výrazně chybí. „My jsme si pro tyto účely nechali udělat studii o bezpečnosti přecházení u škol, nákupních středisek a zdravotních zařízení. Z toho vyplynula některá doporučení pro zajištění přechodu,“ dodává Trnková.

Jedním z takových již realizovaných opatření bylo například rozšíření chodníku u vojenské nemocnice ve Střešovicích, další přechody či vytvoření téměř až pěších zón se realizovalo na podnět občanů například u škol.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz