www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201312.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Nastal adventní čas, užijte si jej

Budova LINE má územní rozhodnutí

Obora Hvězda se proměnila v pohádkový les

Začíná náročná rekonstrukce stoky v Břevnově

Cesta k letohrádku má nový povrch

Studenti Gymnázia Nad Alejí vytvořili v Chicagu logo pro Českou školu T. G. Masaryka

Skauti z Petřin oslavili 95 let své existence

U Spejblů oslaví Štědrý den

Galerie Anderle oslaví 10 let od založení, vstup je zdarma

Týden sportu zdarma otevře sportoviště v Praze 6

Hendikepovaní plavci na Strahově

Hledá se nový nájemce pro Kaštan

Soutěž ohleduplných letadel zná vítěze

Peníze z heren směřují do mládežnického sportu

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vánoční Bazááár: pomožte a bavte se

Tramvaj opět jezdí Evropskou třídou

RADNICE PROSÍ: Neplňte posypové nádoby odpadem

Oprava stropní desky metra se prodlužuje

Radnice startuje projekt „Škola na dotek“, děti se budou učit pomocí tabletů

O nejhezčí vánoční stromeček

V Břevnově stojí největší modulová školka

Rodiče mohou vybírat školu pro prvňáky

Nejvstřícnější úředníci jsou v Praze 6

Odešel „Muž, který nikdy nebyl IN“

Oprava stropní desky metra se prodlužuje

Objížďka Vítězného náměstí je prodloužena až do příštího roku. Důvodem jsou nepředpokládané komplikace v rámci opravy stropní desky metra. 

Původní termín dokončení oprav v jižní části Evropské ulice v úseku Gymnazijní – Vítězné nám. se předpokládal do konce listopadu tohoto roku. Po provedení zemních a bouracích pracích zjistil zhotovitel stavby OHL ŽS, a.s. stav, který neodpovídal projektové dokumentaci. Šlo o odlišné provedení stávajících podzemních objektů stanice metra, a to jak tubusu metra, tak i podzemních objektů u vstupů do metra. Z tohoto důvodu musel projektant navrhnout nové řešení izolace stropní desky stanice metra Dejvická. To následně schvaloval Dopravní podnik, a.s., který je investorem celé akce. Vzhledem k těmto skutečnostem byl termín dokončení 2. etapy posunut i s ohledem na zimní období do května příštího roku.

Na základě požadavků policie budou v rámci prodloužení stávající objížďky zajištěny úpravy světelné signalizace na objízdné trase.

Poté se stavební práce přesunou na severní část vozovky a bude uzavřena Evropská ulice pro výjezd z Vítězného náměstí. S dokončením celé stavby se počítá v létě příštího roku. MČ Praha 6 usiluje o zkrácení těchto termínů. Oprava stropní desky Dejvická je financována z fondů EU, z operačního programu Doprava. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz