www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

Divadelní představení pro seniory

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

DD se zapojilo do Noci divadel, uvede krátké hry o politice

Ořechovku rozesmějí Lháři

Výstava Popmusea připomíná zlaté časy hudební publicistiky

Střešovický Tatran nabízí víc než sport

Nejlepší ženský curling hrají v Sokole Liboc, touží po olympiádě

Armádní vrcholový sport slaví 65. výročí výstavou o historii Dukly

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Medaile na Hradě převzali i čestní občané Prahy 6

Nové předvánoční zájezdy

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

„Marjánka pro seniory“ od listopadu pokračuje

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby v Praze 6: vysoká volební účast a orientace k pravici

Největší čertí slet v Praze 6

Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Stahujte si „Šestku“ do mobilu

Sněhová pohotovost začíná

Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Setkání s občany Vokovic

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

U Písecké brány lidé oslavili vznik ČSR před 95 lety

Podzimní kulturní nabídka může oslovit každého

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Otto Wichterle miloval hudbu. Městská část Praha 6 uspořádala koncert, kterým tak spolu s veřejností oslavila výročí 100 let od narození jedné z největších osobností české vědy 20. století, čestného občana Prahy 6.

Vdova po vědci Ludmila Wichterlová, starostka Marie Kousalíková, profesor Rudolf Zahradník a desítky lidí se sešli v inspirativním prostředí Národní technické knihovny, aby vzpomenuli na životní dílo vynálezce a úžasného člověka, který se narodil 27. října 1913. „Jeho objevy byly pro svět takovým přínosem, že se dá říci, že se stal nesmrtelným,“ řekla starostka Marie Kousalíková o vynálezci, díky němuž svět lépe vidí bez brýlí. Připomenula též jeho zásluhu na tom, aby vědci mohli bádat svobodně. K jeho poctě zahrál Filharmonický orchestr Iwasaki pod taktovkou Chuhei Iwasakiho se sólistou Václavem Hudečkem. Koncert se uskutečnil ve spolupráci NTK a VŠCHT.

Po koncertu si lidé mohli prohlédnout i slavný "čočkostroj". Otto Wichtrle si jej postavil ze stavebnice Merkur jako improvizovanou výrobní linku poháněnou dynamem z jízdního kola, aby si ověřil svůj postup. Čočkostroj se poprvé rozběhl na Štědrý den 1961 a výsledkem byla série dokonale vytvarovaných čoček, jak vzpomenula jeho manželka Ludmila.

Profesor Otto Wichterle patřil k průkopníkům základního i aplikovaného výzkumu v oboru makromolekulární chemie. Byl autorem či spoluautorem nejméně 150 patentů, mimo jiné na výrobu silonu a měkkých kontaktních čoček.

Narodil se 27. října 1913 v Prostějově. Za okupace pracoval ve výzkumném chemickém ústavu Baťových podniků ve Zlíně, kde se vznikla první silonová vlákna. Po válce se jako pedagog podílel na reformě vysokoškolského studia chemie. V roce 1949 byl jmenován prvním profesorem na katedře umělých hmot VŠCHTI a o tři roky později zvolen jedním ze tří děkanů VŠCHT. Přestože měl nezpochybnitelný odborný kredit, neprošel v roce 1958 kádrovými prověrkami. Našel však uplatnění v Československé akademii věd a stanul v čele jejího Ústavu makromolekulární chemie. Koncem 60. let se Wichterle aktivně zapojil do politického dění v zemi. Stál u zrodu dokumentu Dva tisíce slov a krátce byl poslancem. Za své angažmá v období Pražského jara byl po nástupu normalizace odvolán z čela Ústavu makromolekulární chemie a několik let nemohl cestovat do zahraničí. V listopadu 1989 se Otto Wichterle zapojil do veřejného života a svou úctyhodnou kariéru završil coby první polistopadový předseda Československé akademie věd. Kolegové na něj vzpomínají jako na člověka, jehož blízkost byla obohacením pro každého, kdo s ním mohl spolupracovat.

„Původ a vznik nových věcí záleží mnohdy na náhodných okolnostech, které s vlastním problémem nemají naprosto nic společného,“ říkával vynálezce O. Wichterle.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz