www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

Divadelní představení pro seniory

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

DD se zapojilo do Noci divadel, uvede krátké hry o politice

Ořechovku rozesmějí Lháři

Výstava Popmusea připomíná zlaté časy hudební publicistiky

Střešovický Tatran nabízí víc než sport

Nejlepší ženský curling hrají v Sokole Liboc, touží po olympiádě

Armádní vrcholový sport slaví 65. výročí výstavou o historii Dukly

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Medaile na Hradě převzali i čestní občané Prahy 6

Nové předvánoční zájezdy

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

„Marjánka pro seniory“ od listopadu pokračuje

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby v Praze 6: vysoká volební účast a orientace k pravici

Největší čertí slet v Praze 6

Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Stahujte si „Šestku“ do mobilu

Sněhová pohotovost začíná

Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Setkání s občany Vokovic

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

U Písecké brány lidé oslavili vznik ČSR před 95 lety

Podzimní kulturní nabídka může oslovit každého

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Každý máme doma věci, které se nám sice nehodí, ale je nám líto je vyhodit. Nebo oblečení, ze kterého děti vyrostly. Okoukané hračky, přečtené knížky, CD, DVD, věci do domácnosti, sportovní potřeby. To vše by mohlo někoho potěšit.

Nadační fond Šestý smysl společně s radnicí Prahy 6 chce takové věci nabídnout ke koupi na charitativním bazaru. Výtěžkem akce by chtěly podarovat děti z Prahy 6, které nemají to štěstí žít v normálních rodinách.

„Vytipovali jsme děti s opravdu těžkými osudy, kterým bychom rádi pomohli, aby se měly možnost aspoň částečně věnovat něčemu, co je baví, “ říká místostarosta pro sociální oblast Petr Ayeboua. Například šestnáctiletému chlapci, který nyní žije v Domě tří přání Přemysla Pittra. Matka, která se ho pokusila zabít, skončila ve vazbě. Otec mu již dříve zemřel a další příbuzné nemá. Prvním rokem navštěvuje střední odborné učiliště. „Momentálně se nachází zcela bez zákonných zástupců a jakýchkoliv finančních prostředků. Je však nezbytné dál hradit platby v souvislosti s jeho studiem, stravováním, koníčky a dalšími životními výdaji,“ vysvětluje Ayeboua. Z výtěžku bazaru by získal permanentku do posilovny, protože posilování je jeho koníčkem a psycholog mu ho zároveň doporučil jako druh terapie. 

Bazar s kulturním programem

Vánoční bazar v režii nadačního fondu Šestý smysl, bude víkendovou kulturně společenskou akcí. Pod svá křídla ji přijalo divadlo Semafor, v jehož prostorách se bude vše odehrávat. „Připravili jsme zajímavou interaktivní předvánoční akci pro celé rodiny. Spolu se svými dětmi se návštěvníci mohou dobře pobavit a ještě pomoci jiným dětem, aby i ony prožili hezké vánoční svátky,“ říká čestný člen nadace, hanspaulský hudebník a výtvarník Milan Cais. „Dopoledne se děti pobaví při divadelních a hudebních představeních, na které budou mít vstup zdarma, vydovádí se v dětském koutku a pochutnají si na připraveném pohoštění. Večerní koncert je připraven pro dospělé, kteří navíc v průběhu odpoledne mohou nakoupit zajímavé vánoční dárky a pak si užít klidný večer,“ popisuje plánovanou akci.

 

Kdo má „Šestý smysl“ 

Nadační fond Šestý smysl založila skupina mladých lidí, kterým není lhostejný osud druhých, a chtějí pomáhat potřebným v rámci Prahy 6. Jejich cílem je podpora sociálně slabých spoluobčanů, rodin s handicapovanými dětmi, dětí z dětských domovů, atp. Nadačnímu fondu jde o dlouhodobé aktivity v rámci rozvoje Prahy 6 nejen v sociální oblasti, ale také v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. 

V nadačním fondu působí například známý multikulturní umělec Milan Cais, zkušenosti s charitativní činností mají i Jan Jurke a Kryštof Blažek, advokátka Lucie Trnková je dobrovolnou poradkyní na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě a podporuje řadu charitativních činností jako je adopce afrických dětí, je členkou Přátel dětí UNICEF. 

Více na www.nfsestysmysl.cz

 

Jak se zapojit do Bazáááru

● Pěkné, nepotřebné věci, které mohou někomu udělat radost, přineste o víkendu 30. 11. a 1. 12. a 7. a 8. 12. do ZŠ Emmy Destinové. Vždy mezi 10–14 hodinou! 

● Nakoupit a pobavit se můžete přijít 13. a 14. prosince do divadla Semafor. 

● Připraveny budou různé předměty, knihy, oblečení, sportovní potřeby a řada jiných věcí z celoroční dobročinné sbírky. 

 

Komu je určen výtěžek Bazááru

Michala (13 let) byla týrána v biologické rodině i v rodině, která si ji osvojila z dětského domova. Nyní dochází do hostitelské rodiny. Z daru by jí byly nakoupeny její oblíbené knihy nebo hudební nosiče. 

Nikola (17 let) takřka celý svůj život strávila v dětském domově, rodiče o ni nepečují, nenavštěvují ji příbuzní a cítí se osamělá. Má dlouhodobé psychické problémy. Nikola ráda poslouchá hudbu, chtěla by si koupit i něco hezkého pro sebe.

Honza (15) žije v dětském domově, sourozenci žijí u pěstounů. Rád by se s nimi stýkal. Chce být automechanikem a miluje hip-hop. Peníze z bazaru by mu umožnily věnovat se jeho zálibám. 

Jaroslav (16) žije v azylovém domě, matka je ve vězení. Za výtěžek z bazaru by získal permanentku do posilovny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz