www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

Divadelní představení pro seniory

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

DD se zapojilo do Noci divadel, uvede krátké hry o politice

Ořechovku rozesmějí Lháři

Výstava Popmusea připomíná zlaté časy hudební publicistiky

Střešovický Tatran nabízí víc než sport

Nejlepší ženský curling hrají v Sokole Liboc, touží po olympiádě

Armádní vrcholový sport slaví 65. výročí výstavou o historii Dukly

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Medaile na Hradě převzali i čestní občané Prahy 6

Nové předvánoční zájezdy

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

„Marjánka pro seniory“ od listopadu pokračuje

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby v Praze 6: vysoká volební účast a orientace k pravici

Největší čertí slet v Praze 6

Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Stahujte si „Šestku“ do mobilu

Sněhová pohotovost začíná

Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Setkání s občany Vokovic

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

U Písecké brány lidé oslavili vznik ČSR před 95 lety

Podzimní kulturní nabídka může oslovit každého

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Základní škola na Dlouhém lánu je další z těch, které využily školní zahradu pro zřízení Zelené učebny. Děti se tak v hodinách přírodopisu mohou pohybovat v terénu a získávat praktické zkušenosti. Venkovní učebnu si přišla prohlédnout i známá meteoroložka Dagmar Honsová.

Při slavnostním otevření ocenila meteorologickou stanici v zahradě školy. Žáci volitelného předmětu Ekologie v ní pravidelně měří data, která zasílají v rámci mezinárodního projektu Globe do NASA. „Je výborné, že už žáci základní školy pronikají do tajů meteorologie a sbírají a měří data, která umožňují sestavovat profesionální předpovědi a zvyšují jejich úspěšnost. Platí totiž přímá úměra v množství naměřených dat a úspěšnosti předpovědi počasí,“ řekla při otevření zelené učebny populární česká meteoroložka Dagmar Honsová.

Zelenou učebnu pochválila i starostka Marie Kousalíková, která jako dárek přinesla a pomohla zasadit japonský červený javor. Radnice na zřízení venkovní učebny přispěla 53 tisíci korunami. V Praze 6 je to už osmá zelená učebna a budují se další. „Zelené učebny podporujeme už od roku 2008 a to, že jejich počet stoupá, je pro děti cenné. Mohou se tak seznámit s chodem přírody a jejími zajímavostmi,“ uvedl radní pro školství Ondřej Balatka.

Zelená učebna vznikla ve spolupráci s občanským sdružením Ornita. Sestává ze stolů a lavic, ale především z naučných panelů projektu Ptáci v našich zahradách. Na malování ptáků se podílely všechny děti školy a nejzdařilejší práce jsou umístěny na naučných panelech. „Nejlepší čtyři žákyně pak nakreslily celkem 40 nádherných encyklopedických ilustrací, které jsou součástí panelů,“ řekla Anna Jelínková, ředitelka školy. V rámci projektu žáci vyrobili budky, rozvěsili na stromy a pozorovali hnízdění ptáků i vyvádění mláďat. Samozřejmě, že v zimě přikrmovali ve vyrobených krmítkách.

V minulém roce vznikly dva nové pěstební záhony. Děti 3. tříd zde pěstují jarní zeleninu a bylinky pro projekt Jíme zdravě. Žáci 7. třídy pěstují kromě jarní zeleniny také brambory a dýně, které v hodinách vaření spotřebují.Japonský Javor červený dostali žáci do Zelené učebny jako dárek od paní starostky Kousalíkové, která jej také pomohla rovnou zasadit.

Žáci mohou studovat ptactvo na výukových panelech. Kresby ptáků vytvořily žákyně školy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz