www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

Divadelní představení pro seniory

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

DD se zapojilo do Noci divadel, uvede krátké hry o politice

Ořechovku rozesmějí Lháři

Výstava Popmusea připomíná zlaté časy hudební publicistiky

Střešovický Tatran nabízí víc než sport

Nejlepší ženský curling hrají v Sokole Liboc, touží po olympiádě

Armádní vrcholový sport slaví 65. výročí výstavou o historii Dukly

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Medaile na Hradě převzali i čestní občané Prahy 6

Nové předvánoční zájezdy

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

„Marjánka pro seniory“ od listopadu pokračuje

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby v Praze 6: vysoká volební účast a orientace k pravici

Největší čertí slet v Praze 6

Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Stahujte si „Šestku“ do mobilu

Sněhová pohotovost začíná

Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Setkání s občany Vokovic

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

U Písecké brány lidé oslavili vznik ČSR před 95 lety

Podzimní kulturní nabídka může oslovit každého

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

Znalost cizích jazyků otevírá dětem brány do světa, vytváří ten nejlepší základ pro další vzdělávání i uplatnění v životě.

To si uvědomují ředitelé základních škol v Praze 6, kteří zařazují angličtinu do výuky již od prvních tříd, i radnice městské části. ,,Jednou z priorit školství Prahy 6 je podpora jazykového vzdělávání ve všech námi zřizovaných školách, základních i mateřských,“ říká radní pro oblast školství Ondřej Balatka. ,,Městská část dlouhodobě finančně podporuje výuku cizích jazyků v rámci programu Jazyková šestka a grantovým programem Otevřený svět.“

Dvě základní školy, Petřiny-jih a ZŠ A. Čermáka, nabízejí studium ve specializovaných bilingválních třídách. Zatímco na Petřinách dvojjazyčné vyučování běží třetím rokem, v Bubenči na ZŠ Antonína Čermáka sbírají první zkušenosti. Ve třídě je od září 20 dětí, které se s angličtinou seznamují nejen v jazykových hodinách. V anglickém jazyce se vyučují také další předměty, jako je matematika, prvouka, výtvarná, hudební i tělesná výchova. V anglickém jazyce probíhá téměř polovina výuky.

„Anglické předměty vyučuje aprobovaný pedagog, tedy nikoli pouze lektor, děti tak mají dvě kvalifikované učitelky. Děti se neučí angličtinu jako cizí jazyk, učí se v anglickém jazyce, proto ji pak vnímají jako běžný komunikační prostředek. V první třídě se žáci učí psát písmem Comenia script, který je pro potřeby bilingvální výuky vhodnější než písmo vázané,“ říká Jana Thurnwaldová, třídní učitelka biligvních prvňáčků. Na vzdělávání a aktivity, které jsou nad rámec běžné výuky v základní škole, si rodiče přispívají. Celý projekt zajišťuje občanské sdružení Proedukace.

Ředitel školy A. Čermáka Petr Karvánek k dvojjazyčnému studiu dodává: „Projekt rozvíjí děti celostně, poskytuje jim nadstandardní kulturně-historický a všeobecný rozhled, důraz je kladen také na sociální rozvoj, kterému je věnován speciální odpolední doplňkový program. Děti tráví ve škole více času než jejich vrstevníci, a proto se věnují i relaxačním cvičením a využívají venkovní zelenou učebnu školy. Součástí výuky jsou týmové aktivity se zaměřením na kooperaci ve skupinkách. Děti budou pracovat na projektech, které se budou učit prezentovat, takže je čekají i odpoledne s rétorikou.“ Podle Karvánka není třída určena dětem z bilingvních rodin, spíše naopak. „Nicméně přijetí dětí z těchto rodin nevylučuji,“ dodává ředitel.

Důležitou součástí studia v bilingvální třídě je domácí příprava a podpora rodičů, neboť jsou na děti kladeny vyšší nároky než v běžné třídě. I proto děti při přijímání do první třídy absolvovaly speciální mapování zralosti pro tuto výuku vedené zkušeným dětským psychologem, předchozí znalost angličtiny ale není podmínkou přijetí.

Rodiče, kteří se chtějí o výukovém programu dozvědět více, mohou přijít do ZŠ A. Čermáka na Den otevřených dveří 3. prosince od 8 do 11.30 hod. Škola v příštím roce plánuje otevřít třídu pro 22 dětí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz