www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

Divadelní představení pro seniory

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

DD se zapojilo do Noci divadel, uvede krátké hry o politice

Ořechovku rozesmějí Lháři

Výstava Popmusea připomíná zlaté časy hudební publicistiky

Střešovický Tatran nabízí víc než sport

Nejlepší ženský curling hrají v Sokole Liboc, touží po olympiádě

Armádní vrcholový sport slaví 65. výročí výstavou o historii Dukly

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Medaile na Hradě převzali i čestní občané Prahy 6

Nové předvánoční zájezdy

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

„Marjánka pro seniory“ od listopadu pokračuje

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby v Praze 6: vysoká volební účast a orientace k pravici

Největší čertí slet v Praze 6

Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Stahujte si „Šestku“ do mobilu

Sněhová pohotovost začíná

Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Setkání s občany Vokovic

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

U Písecké brány lidé oslavili vznik ČSR před 95 lety

Podzimní kulturní nabídka může oslovit každého

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Také v listopadu připravila radnice Prahy 6 pro své seniory bezplatné prohlídky Müllerovy vily.

K tomu přidala též prohlídky další architektonicky významné budovy, vily Františka Bílka. Akce je určena seniorům starším 65-ti let s trvalým bydlištěm v Praze 6. Zájemci o prohlídku ve vybraném termínu se mohou hlásit na Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 6, u pí Zuzany Smutné, 4. patro dveře č. 401, tel.: 220 189 613 nebo zsmutna@praha6.cz.

Funkcionalistická vila ve Střešovicích je proslulým dílem architekta Adolfa Loose z let 1928 až 1930. Nechal si ji postavit majitel stavební firmy František Müller. Vila je příkladem vzácné shody mezi osvíceným klientem a geniálním architektem.

Ateliérovou vilu na Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910–1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení, naplňujíc své poslání spiritualizace lidského života. V nově otevřené stálé expozici, umístěné ve vile, jsou kromě původního vybavení interiéru prezentována Bílkova díla z jeho vrcholného tvůrčího období.

Prohlídky Bílkovy vily

6. 11. v 15.30 hod.

22. 11. ve 14 a v 15.30 hod.

7. 12. ve 14 a v 15.30 hod.

Prohlídka Müllerovy vily

14. 11. v 10, 12, 14 a 16 hod.

16. 11. v 10, 12, 14 a 16 hod.

24. 11. v 10, 12, 14 a 16 hod.

28. 11. v 10, 12, 14 a 16 hod.

30. 11. v 10, 12, 14 a 16 hod.

10. 12. v 10, 12, 14 a 16 hod. 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz