www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

Divadelní představení pro seniory

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

DD se zapojilo do Noci divadel, uvede krátké hry o politice

Ořechovku rozesmějí Lháři

Výstava Popmusea připomíná zlaté časy hudební publicistiky

Střešovický Tatran nabízí víc než sport

Nejlepší ženský curling hrají v Sokole Liboc, touží po olympiádě

Armádní vrcholový sport slaví 65. výročí výstavou o historii Dukly

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Medaile na Hradě převzali i čestní občané Prahy 6

Nové předvánoční zájezdy

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

„Marjánka pro seniory“ od listopadu pokračuje

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby v Praze 6: vysoká volební účast a orientace k pravici

Největší čertí slet v Praze 6

Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Stahujte si „Šestku“ do mobilu

Sněhová pohotovost začíná

Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Setkání s občany Vokovic

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

U Písecké brány lidé oslavili vznik ČSR před 95 lety

Podzimní kulturní nabídka může oslovit každého

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

První ročník sportovních her „Sportujeme v každém věku“, který na začátku října uspořádala pro své seniory Praha 6, se těšil velkému zájmu.

V areálu tělovýchovné fakulty, která hry spolupořádala, soutěžilo na dvě stě seniorů. Součástí pětihodinového sportovního maratonu bylo sedm soutěžních a tři nesoutěžní disciplíny. K tomu přibyla ukázka taj-či a sebeobrany, nordic walking, aktivity v lanovém parku, přednáška o zdravé výživě i měření krevního tlaku.

„Městská část Praha 6 je s počtem více než 28 tisíc občanů starších 60 let třetí nejstarší městskou částí. Proto jsem velmi ráda, že máme stovky seniorů sportovců, kteří neváhali a přišli změřit své síly s ostatními,“ řekla Marie Kousalíková, starostka Prahy 6.

Nejstarším účastníkem sportovního dne byla paní Jaroslava Hudečková narozena v roce 1925, která vybojovala druhé místo v unicurlingu. Vítězem v této kategorii byl pan Josef Procházka, kterému nebránil ani handicap, je totiž na vozíku. Principem hry je klouzáním dopravit kameny do vyznačeného kruhu.

Sportovní odpoledne pořádala Praha 6 ve spolupráci s FTVS UK v rámci uzavřeného Memoranda o spolupráci. Senioři si měli možnost vyzkoušet aktivity, se kterými se možná ještě nesetkali. Soutěžní disciplíny byly hod na koš, kanjam (hod disku na cíl), lukostřelba, mini-golf, petanque, kroket, unicurling.

„Chceme zásadnějším způsobem promluvit do pohybových aktivit občanů Prahy 6, proto jsme se dohodli s vedením radnice na celé řadě projektů jak pro děti, dospělé, tak pro seniory,“ doplnil Vladimír Süss, děkan FTVS.

Každý z přihlášených seniorů dostal tašku s drobnými dárky. Mezi VIP hosty se objevil například Jiří Zedníček, reprezentant ČSSR v basketbale, bývalý předseda ČOV, občan Prahy 6.


Senioři si měli možnost vyzkoušet netradiční soutěžní aktivity.

Vítězové soutěží v seniorském sportovním klání si odnesli z areálu FTVS diplomy, poháry a věcné ceny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz