www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

Divadelní představení pro seniory

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

DD se zapojilo do Noci divadel, uvede krátké hry o politice

Ořechovku rozesmějí Lháři

Výstava Popmusea připomíná zlaté časy hudební publicistiky

Střešovický Tatran nabízí víc než sport

Nejlepší ženský curling hrají v Sokole Liboc, touží po olympiádě

Armádní vrcholový sport slaví 65. výročí výstavou o historii Dukly

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Medaile na Hradě převzali i čestní občané Prahy 6

Nové předvánoční zájezdy

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

„Marjánka pro seniory“ od listopadu pokračuje

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby v Praze 6: vysoká volební účast a orientace k pravici

Největší čertí slet v Praze 6

Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Stahujte si „Šestku“ do mobilu

Sněhová pohotovost začíná

Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Setkání s občany Vokovic

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

U Písecké brány lidé oslavili vznik ČSR před 95 lety

Podzimní kulturní nabídka může oslovit každého

Setkání s občany Vokovic

V říjnu se setkali představitelé radnice Prahy 6 s občany Veleslavína a Vokovic. Řešily se zejména problémy lokálního charakteru, lidé se na své zástupce obraceli s dotazy na úpravy dopravy, stěžovali si na neukázněné řidiče i na stav chodníků a vozovek.

Některé problémy přislíbili zástupci radnice řešit okamžitě, na jiné se bude muset počkat. Například ke komplexnějším opravám komunikací dojde až po dokončení stavby metra. Zahájení provozu se podle aktuálních informací předpokládá v listopadu 2014. Městská policie ale přislíbila zvýšený dohled v Africké ulici, kam je zakázán vjezd z Evropské, ale řidiči si tudy přesto zkracují cestu do Arabské ulice.

Lidé se též dotazovali na osud několik let plánovaného obchodně administrativního centra na soukromém pozemku na Bořislavce při Evropské ulici. Pozemek má od loňska jiného majitele, společnost KKCG. Přestože předchozí majitel společnost IKANO již měla platné územní rozhodnutí i stavební povolení, s novým majitelem vše začíná od začátku. Podle radního pro územní rozvoj Věroslava Gebouského společnost KKCG nereflektovala platné stavební povolení, uspořádala workshop s mezinárodní soutěží na podobu administrativního centra a zpracovává podklady. Radnice proto očekává novou studii, která se teprve připravuje. „V současné době neznáme ani objem, ani dopravní řešení,“ uvedl Gebouský. Součástí projektu ale podle požadavků povolujících orgánů i samosprávy má být zprůjezdnění Kladenské ulice nebo zachování a posílení funkce autobusové smyčky.

Jako problematické považují lidé z Vokovic, že se v lokalitě dlouhodobě nedodržuje stanovená rychlost na 30 km/h. Řidiči se snaží vyhýbat retardérům. Podle místostarosty Jana Záruby jsou ale dopravní omezení dostatečná a pozornost radnice se bude soustředit do problematičtějších míst. V současné době se připravují bezpečnostní prvky do Libocké ulice před Domovem sv. Rodiny, kde je situace tíživější.

Listopadové setkání s občany se uskuteční v Břevnově, a to 19. l1. od 17 hodin v jídelně ZŠ Pod Marjánkou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz