www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

Divadelní představení pro seniory

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

DD se zapojilo do Noci divadel, uvede krátké hry o politice

Ořechovku rozesmějí Lháři

Výstava Popmusea připomíná zlaté časy hudební publicistiky

Střešovický Tatran nabízí víc než sport

Nejlepší ženský curling hrají v Sokole Liboc, touží po olympiádě

Armádní vrcholový sport slaví 65. výročí výstavou o historii Dukly

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Medaile na Hradě převzali i čestní občané Prahy 6

Nové předvánoční zájezdy

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

„Marjánka pro seniory“ od listopadu pokračuje

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby v Praze 6: vysoká volební účast a orientace k pravici

Největší čertí slet v Praze 6

Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Stahujte si „Šestku“ do mobilu

Sněhová pohotovost začíná

Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Setkání s občany Vokovic

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

U Písecké brány lidé oslavili vznik ČSR před 95 lety

Podzimní kulturní nabídka může oslovit každého

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Pražský dopravní podnik připravuje pro příští léto velkou rekonstrukci tramvajové trati v Bělohorské ulici. Oprava s sebou přinese úpravy zastávek i přechodů pro chodce. Od hotelu Pyramida po Patočkovu ulici dostane tramvajový pás travnatý koberec. Na akci je již vydáno stavební povolení.

Tramvajová trať v Bělohorské ulici se bude opravovat z Vypichu od křižovatky s ulicí Ankarskou až po ulici Pod Královkou. Vyměnit by se tak mělo více jak dva a půl kilometru zastaralého tramvajového tělesa z velkoplošných panelů za novou konstrukci. Na připravovanou stavbu v současné době probíhá výběr zhotovitele.

Tramvajová trať bude zatravněna v délce od křižovatky s Patočkovou ulicí až k hotelu Pyramida, což povede k nižší prašnosti. Proměnou projde i šest tramvajových zastávek, které se nacházejí v rekonstruovaném úseku tramvajové tratě. Jsou to zastávky Vypich, Říčanova, Břevnovský klášter, U Kaštanu, Drinopol a Marjánka. Navržené řešení je podle dopravního podniku výsledkem jednání s příslušnými odbory magistrátu, s radnicí Prahy 6, TSK a dalšími odbornými orgány.

Zastávky budou nově bezbariérově přístupné, s úpravami pro nevidomé a slabozraké. Na všech bude pro zvýšení bezpečnosti osazeno zábradlí, všechny zastávky ve směru do centra budou vybaveny přístřeškem. Ten dostanou i zastávky Vypich a Břevnovský klášter z centra.

Na zastávce Vypich se cestující při přestupu vyhnou přecházení vozovek. „Po mnoha jednáních se podařilo domluvit, aby byla nová zastávka v obou směrech sdružená pro tramvaje i autobusy. Důsledkem rozšíření nástupních ostrůvků a tramvajového pásu pro autobusy bude zúžení vozovky do centra na jeden jízdní pruh. Obdobně jako je to u zastávky Říčanova,“ uvedl místostarosta pro dopravu Jan Záruba.

Současná zastávka U Kaštanu má být podle projektu posunuta o zhruba 170 metrů směrem k dnešnímu centru, a tím i blíže k občanské vybavenosti. Její pracovní název uvedený v dokumentaci je Poliklinika Břevnov, o konečném názvu zastávky rozhodne drážní úřad magistrátu. Posunutí zastávky v Břevnově vyvolává emoce mezi občany, někteří s ním nesouhlasí a sepsali proti němu petici.

Změny nastanou i ve vyznačení přechodů pro chodce. Nový přechod je navržen u ulice U Kaštanu, jeden z přechodů k dnešní zastávce U Kaštanu bude zrušen. Zastávka Drinopol z centra bude přisunuta výš a přechod na zastávku bude zřízen i přes jižní vozovku. Místo pro přecházení vznikne u Skupovy ulice. Podrobné informace k projektu naleznou zájemci na www.praha6.cz.

S projektem rekonstrukce se mohla veřejnost seznámit v rámci debaty o budoucnosti Bělohorské ulice, kterou organizoval magistrát minulý měsíc. Diskutovalo se též o možnostech snížení tranzitní dopravy Břevnovem. Lidé navrhovali nové přechody pro chodce, vybízeli k vytváření nových míst pro odpočinek nebo ke sjednocení městského mobiliáře.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz