www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

Divadelní představení pro seniory

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

DD se zapojilo do Noci divadel, uvede krátké hry o politice

Ořechovku rozesmějí Lháři

Výstava Popmusea připomíná zlaté časy hudební publicistiky

Střešovický Tatran nabízí víc než sport

Nejlepší ženský curling hrají v Sokole Liboc, touží po olympiádě

Armádní vrcholový sport slaví 65. výročí výstavou o historii Dukly

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Medaile na Hradě převzali i čestní občané Prahy 6

Nové předvánoční zájezdy

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

„Marjánka pro seniory“ od listopadu pokračuje

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby v Praze 6: vysoká volební účast a orientace k pravici

Největší čertí slet v Praze 6

Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Stahujte si „Šestku“ do mobilu

Sněhová pohotovost začíná

Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Setkání s občany Vokovic

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

U Písecké brány lidé oslavili vznik ČSR před 95 lety

Podzimní kulturní nabídka může oslovit každého

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Komise územního rozvoje na svém říjnovém jednání zamítla žádost společnosti MOLEPO o změnu územního plánu na využití pozemků na Džbánu.

„Komise žádost zamítla jednomyslně všemi hlasy,“ uvedla starostka Kousalíková. Na jednání komise byli přítomni zastupitelé všech politických stran v zastupitelstvu i odborníci.

„Předmětná lokalita je součástí ochranného pásma 2. stupně vodního díla III. kategorie – Džbán na Litovicko – Šáreckém potoce. Zároveň je předmětné území součástí přírodního parku Šárka – Lysolaje, kde je vyhlášena trvalá stavební uzávěra,“ zdůvodňuje komise územního rozvoje zamítnutí žádosti.

Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy jako nadřazený dokument územního plánu hlavního města Prahy vymezují území Šárky jako území s výjimečnými krajinářskými a přírodními hodnotami. Území okolo vodní nádrže Džbán je považováno za vstupní bránu do Šáreckého údolí. Komise zásadně nesouhlasí s navrhovanou zástavbou v uvedeném území.

Revitalizace Džbánu

má webové stránky

Společnost Molepo požádala o změnu územního plánu jakožto stávající vlastník většiny pozemků v okolí vodní nádrže Džbán. O jejích záměrech s pozemky se lze dočíst na webových stránkách www.revitalizace-dzban.cz. Zde lze najít informace o stávající podobě Džbánu nebo studii o případném využití pozemků. Čtenářům je k dispozici kontaktní formulář, kam mohou psát své postřehy a komentáře zástupcům společnosti Molepo. Společnost Molepo získala pozemky v prosinci 2012 ve veřejné dražbě.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz