www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201310.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Tramvaje po Evropské stále nejedou, může za to opožděná stavba

Radnice nabízí školákům testování těla

Na místě hotelu Praha bude školní park

Opravený dům s pečovatelskou službou nabízí volná místa

Spolek živnostníků organizuje sběr dat pro aukci energií

Ladronkafest vyrovnal návštěvnický rekord

Hanspaulkou znělo blues a bigbít na počest Houtyše

Pražská 50 psala již 15. ročník

Tým baseballu Kotlářka letos ve finále extraligy

Dejvické El Niňo trénuje na nových stolech

Špičkový chirurg, fenomenální překladatel a známý diplomat jsou čestnými občany Prahy 6

Břevnovské schody ožily

Prohlídka Müllerovy vily zdarma pro seniory Prahy 6

Sokol Hanspaulka má nové komfortní šatny

Barevnou tramvaj navrhli studenti Gymnázia Nad Alejí

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby do PS parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013

V bazénu na Červeném vrchu se už zase plave

Nová MŠ Meziškolská už stojí

Praha 6 opraví další obecní domy v Břevnově

Radnice nabízí zdarma odpolední aktivity pro děti

Končí oprava na Větrníku

Rizika internetu vysvětlí rodičům přednášky

Učitelé převzali ocenění

Cestující si mohou vyzkoušet nové sedačky

Mobilní sanitka je k dispozici až do jara

Radnice zástavbu kolem Džbánu nepodpoří

Nalaďte se na Rádio Ořechovka

Radnice nabízí školákům testování těla

Špatné držení těla, obezita, nedostatečný pohyb, ale i vrozené dispozice mohou v dospělém věku vyústit v řadu nepříjemností i chorob.

Při včasném rozpoznání problému lze pozdějším problémům předejít. „Praha 6 ve spolupráci s FTVS připravila program Aktivní děti, který má podpořit zdravé pohybové návyky dětí, a také vyhodnotit stav jejich pohybového aparátu,“ říká starostka Marie Kousalíková.

Program bude probíhat na základních školách a je určen dětem 2. a 6. tříd. „Děti, které se na základě písemného souhlasu rodičů zapojí do projektu, prohlédnou odborníci z katedry fyzioterapie,“ uvedl radní Petr Ayeboua, který má na starosti sociální oblast a zdravotnictví. Základním cílem půlhodinového kineziologického vyšetření je provést screening možných příčin, které v pozdějším věku často vedou ke vzniku obtíží pohybového systému.

Důraz bude kladen na detailní hodnocení držení těla, hodnocení síly svalové, hodnocení zkrácených svalů, hodnocení pohyblivosti kloubní, hodnocení základních pohybových vzorů, hodnocení chůze, hodnocení postavení a funkce nohy. Použity budou rovněž jednoduché motorické testy. Rodiče budou o výsledcích informováni lékařskou zprávou. Kineziologické vyšetření kompletně uhradí Městská část Praha 6.

 

Zdravé cvičení

Dětem, jejichž stav bude shledán jako méně uspokojivý či neuspokojivý, Fakulta tělesné výchovy nabízí program pohybové prevence. Program bude volně přístupný i ostatním dětem a bude zaměřen zejména na skoliózy páteře a vadné držení těla, sníženou pohyblivost nebo obezitu. Půjde o kombinaci her, aerobního cvičení a zdravotně nápravného či preventivního cvičení, bude probíhat jak na venkovních sportovištích, tak v tělocvičnách. První blok by měl probíhat od října do prosince ve skupinách pro 10–12 dětí. Garantem programu jsou katedra fyzioterapie a katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz