www.praha6.cz
email

Ancora piano Quartett uctil Dvořáka

V každém desetiletí, jehož letopočet končí číslem 4, probíhá velká celoroční akce, manifestující sílu a velikost české hudby, která dostala název Rok české hudby. Městská část Praha 6 se připojila k oslavám českých hudebních velikánů koncertem Pocta Antonínu Dvořákovi.

V Tereziánském sále břevnovského kláštera Dvořákovo dílo představil soubor mladých umělců Ancora piano Quartett. „Říká se, že v Praze 6 se dobře bydlí. Přeji si, aby se zde i dobře žilo. K tomu je třeba klást důraz na hodnoty kulturní a společenské,“ řekl při koncertu starosta Tomáš Chalupa. Stěžejním dílem večera se stal klavírní kvartet Es Dur. Skladba dokazující Dvořákovu vrcholnou zralost, poprvé hraná v listopadu 1890 v Rudolfinu. V břevnovském klášteře se nástrojů ujali členové souboru, který vznikl z podnětu violistky Barbary Holické z Prahy 6, vloni 1. violistky České filharmonie. Houslistka Jana Ludvíčková, violoncellistka Hana Baboráková – Shabuová a Barbara Holická se znají ze studií na pražské konzervatoři, zkušenosti sbíraly na zahraničních mistrovských kurzech a každá byla oceněna jako sólistka prestižními cenami i v zahraničí. Kvartet doplnil pianista Axel Gremmelspacher. Violoncellistka Hana Baboráková – Shabuová přijímá gratulace po koncertě věnovaném uctění A. Dvořáka.

V letopočtu 2004 se ve vzácné časové shodě seskupila životní jubilea řady nejpřednějších českých hudebních osobností, v první řadě 100 let od úmrtí Antonína Dvořáka, výročí narození (180 let) i smrti (120 let) Bedřicha Smetany, 150 let od narození Leoše Janáčka a dalších našich vynikajících skladatelů, instrumentalistů a pěvců. Rok české hudby není pouze formálním aktem uctění všech těchto významných výročí. Smyslem je prezentace vyspělé české hudební kultury, která od nepaměti měla velký vliv na demokratické myšlení národa a jeho mravní charakter. Česká národní hudba má hodnoty zcela světové a přitom zůstává vpravdě českou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz