www.praha6.cz
email

Letadla se vrátí na hlavní runway

Na konci září dojde k definitivnímu ukončení generální opravy hlavní dráha na Letišti Václava Havla Praha a od 1. října bude runway RWY 06/24 zpět v provozu.

Pro obyvatele Ruzyně a Bílé hory tak končí několikaměsíční zátěž z hluku letadel, která trvala od května.

Podle informací z letiště se daří dodržovat harmonogram a k ukončení opravy dojde v plánovaném čase. Generální oprava hlavní dráhy začala vloni a původně byla plánována na 3 roky, nakonec byla doba realizace zkrácena do dvou etap s trváním 7,5 měsíce. Vloni prošlo rekonstrukcí 900 metrů a letos k nim přibylo zbývajících 2815 metrů. Dráha tak získá kompletně nový povrch, který je předpokladem pro její další dlouhodobý bezpečný provoz. Současně s opravou došlo na dráze 06/24 k reinstalaci světelného zabezpečovacího zařízení a výměně čidel hlášení námrazy.

Do ukončení opravy nejsou v době od půlnoci do 5. hodiny plánovány žádné pravidelné lety s výjimkou přistání a startů zpožděných letů. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz