www.praha6.cz
email

Více strážníků v ulicích

Počátkem září začala druhá etapa reorganizace Městské policie hl. m. Prahy. Záměrem je navýšit počty strážníků v přímém výkonu služby, aniž by bylo nutné navyšovat celkový počet zaměstnanců, nebo navyšovat rozpočet městské police. 

Vedení Městské policie hl. m. Prahy pod vedením ředitele Eduarda Šustera se podařilo přesunout do přímého výkonu služby celkem 170 pracovních míst. Pro Obvodní ředitelství městské policie Praha 6 to přináší navýšení o 12 tabulkových míst, tedy ze současných 101 na 113 míst. „Od září tak budou řady strážníků okrskářů i strážníků z hlídkové služby, posíleny o kolegy, kteří své zkušenosti uplatňovali buď v nepřímém výkonu služby, nebo pracovali na útvarech, kterých se reorganizace přímo dotkla,“ vysvětlil Zdeněk Kovanda, ředitel šestkových strážníků. Navýšení počtu strážníků v ulicích vítá i místostarosta Jan Záruba, který má oblast bezpečnosti na starosti: „Práce strážníků má mít zejména preventivní charakter, proto je jejich přítomnost v ulicích naprosto zásadní.“

Během prvního zářijového týdne městská policie provádí zvýšený dohled na přechodech v blízkosti základních škol v časech dohodnutých s vedením jednotlivých škol. Strážníci budou dále v neposlední řadě dohlížet i na bezpečný průběh Memoriálu Luboše Tomíčka i na akci Ladronkafest na Ladronce. Zvýšení počtu strážníků je nejen z těchto důvodů vítaným krokem. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz