www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201307.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Festivalová hudba ovládla Prahu 6

Litovicko-Šárecký potok je po rekonstrukci delší

Divadlo S+H hrálo pro sluchově postižené děti

Nová výstava v galerii Anderle

Zapomenutý abstrakcionista v letohrádku

Kdyby 1000 klarinetů v Semaforu

Slepá skvrna v NTK

Pozorování letadel z OC Šestka dalekohledem

Stolní tenisté z Dejvic poosmé Mistry ČR

ZŠ nám. Svobody 2 je držitelem mistrovského titulu v házené

Deštivý Odložilův memoriál přinesl skvělé výkony

Knihovna v létě prodlužuje lhůty

Střešovický patriot Václav Jágr dokončil „svůj poslední film“

Libor Pešek oslavil 80

20. společenský večer Prahy 6 pomáhal potřebným

Sportujeme v každém věku. Přidejte se.

V Břevnově vyrůstá vánoční strom

Prahu 6 zalila velká voda

Rozloučení po 40-ti letech

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 koupila pozemek pro LDN

Účty za rok 2012 sečteny

Vítězné náměstí nové regulace nepotřebuje

Prázdniny v Praze 6 budou bez tramvají

Lidé se zajímali o osud hotelu Praha

Hřiště nechceme, rozhodli si lidé na Petřinách

Memorandum mezi Prahou 6 a FTVS UK nabízí nové možnosti sportování

Úspěšní žáci jsou i ti, co se starají o druhé

Excelentní jazykové školy jsou již tři

Mateřské školy mají zrekonstruované zahrady

Pohár Prahy 6 i Amos tour prověřily zdatnost dětí

Senioři z Prahy 6 ovládli štafetu

625 podpisů do boje proti šmejdům

Písecká brána patřila celý den seniorům

Festivaly na Praze 6

Zapomenutý abstrakcionista v letohrádku

Sochař Zdeněk Dvořák (1897–1943) byl mimořádnou osobností české abstrakce třicátých let 20. století a jedním z mála výtvarných umělců aktivně zapojených do protifašistického odboje, kteří za svůj občanský postoj zaplatili životem. Aktuální výstava v letohrádku Hvězda zdů­-raz­ňuje především tyto skutečnosti. 

Tvorba sochaře Zdeňka Dvořáka nebyla dosud souhrnně zpracována. Stejně je tomu i u struktury a aktivit významné odbojové organizace Ná­rodní revoluční výbor inteligence, k jejímž členům Dvořák patřil, a spolu s jejími dalšími protagonisty, jako byli Vladislav Vančura, Pavel Kropáček či Bedřich Václavek, za to zaplatil životem. Zahynul v koncentračním tá­boře v Osvětimi.

Podnětem k monografickému zpracování Dvořákovy tvorby se stala jeho dosud neznámá písemná pozůstalost, před lety nalezená v Literárním archivu PNP. Kromě biografických a dalších autorských archiválií obsahuje téměř kompletní fotografickou dokumentaci děl, a také konvolut devíti mi­mořádně zajímavých kresebných podkladů k nerealizovaným abstraktním reliéfům a řadu skic. Tento nález
umož­nil celostní náhled na Dvořákovu tvorbu včetně identifikace většiny dnes nezvěstných děl, a stejně tak její vy­hodnocení jako výtvarného výkonu, který svým zaměřením a invencí nemá v české abstrakci první poloviny 20. století, kromě Františka Kupky anebo Františka Foltýna, obdobu.

Výstavu lze vidět v letohrádku Hvězda do 15. 9. 10–18 hod. mimo pondělí. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz