www.praha6.cz
email

Městská policie eviduje kola

Cyklistická sezona začala a s ní se bohužel zvýšil i počet krádeží jízdních kol.

Cyklistická sezona začala a s ní se bohužel zvýšil i počet krádeží jízdních kol. Jak uvedl ředitel policie pro Prahu 6 Jiří Sellner, s pěkným počasím krádeže narůstají a ztrácejí se kola na ulicích, ze sklepů, ale i z balkonů domů. Proto doporučuje majitelům kol využít služeb městské policie, která nabízí možnost jejich evidence. „Na přestupkovém oddělení městských strážníků v Českomalínské ulici tato služba probíhá celý rok, ale počítáme s tím, že v nejbližší době městská policie opět zřídí infobuňky poblíž Šárky a Hvězdy,“ sdělil ředitel městských strážníků Viktor Richter. Podle něj by buňky měly být otevřeny i o víkendech. Zřízením dočasného pracoviště v místech, kde se lidé s koly nejvíce pohybují, městská policie usnadní cyklistům práci s cestou na úřad. V infobuňce (umístěné pravděpodobně u Evropské ul. poblíž restaurace Mc Donalds) nebo na policejním oddělení získá majitel kola registrační kartu a číslo, které si vylepí na rám kola. Policie eviduje typ kola, barvu, výrobní číslo a majitele. Jak potvrdil ředitel Richter, díky evidenci se nalezená kola vracejí zpátky ke svým majitelům. Policie však nabádá cyklisty, aby více dbali na svůj majetek a kola zamykali.

Pro zapsání do evidence předložte: občanský průkaz, doklad o nabytí a záruční list, kolo.
Kde a kdy: Městská policie Praha 6 Českomalínská 23; Po, Út, Čt 8–12, 13–15, St 8–12, 13–18 hod. nebo infobuňky u Evropské před Šárkou – i o víkendech.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz