www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201307.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Festivalová hudba ovládla Prahu 6

Litovicko-Šárecký potok je po rekonstrukci delší

Divadlo S+H hrálo pro sluchově postižené děti

Nová výstava v galerii Anderle

Zapomenutý abstrakcionista v letohrádku

Kdyby 1000 klarinetů v Semaforu

Slepá skvrna v NTK

Pozorování letadel z OC Šestka dalekohledem

Stolní tenisté z Dejvic poosmé Mistry ČR

ZŠ nám. Svobody 2 je držitelem mistrovského titulu v házené

Deštivý Odložilův memoriál přinesl skvělé výkony

Knihovna v létě prodlužuje lhůty

Střešovický patriot Václav Jágr dokončil „svůj poslední film“

Libor Pešek oslavil 80

20. společenský večer Prahy 6 pomáhal potřebným

Sportujeme v každém věku. Přidejte se.

V Břevnově vyrůstá vánoční strom

Prahu 6 zalila velká voda

Rozloučení po 40-ti letech

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 koupila pozemek pro LDN

Účty za rok 2012 sečteny

Vítězné náměstí nové regulace nepotřebuje

Prázdniny v Praze 6 budou bez tramvají

Lidé se zajímali o osud hotelu Praha

Hřiště nechceme, rozhodli si lidé na Petřinách

Memorandum mezi Prahou 6 a FTVS UK nabízí nové možnosti sportování

Úspěšní žáci jsou i ti, co se starají o druhé

Excelentní jazykové školy jsou již tři

Mateřské školy mají zrekonstruované zahrady

Pohár Prahy 6 i Amos tour prověřily zdatnost dětí

Senioři z Prahy 6 ovládli štafetu

625 podpisů do boje proti šmejdům

Písecká brána patřila celý den seniorům

Festivaly na Praze 6

Excelentní jazykové školy jsou již tři

Titul Excelentní jazyková škola pro nadcházející školní rok drží tři zá­kladní školy v Praze 6. K ZŠ Hans­paulka a Emy Destinnové, které své tituly obhájily, se letos přidala ZŠ Červený vrch. I přesto, že škola není primárně zaměřená na výuku jazyků. 

„Jsme přesvědčeni, že v blízké budoucnosti znalost dvou cizích jazyků bude nezbytností,“ říká ředitelka školy Červený vrch Jana Matoušová. „Do letošního roku jsme od šesté tří­dy učili jako druhý cizí jazyk převážně němčinu a francouzštinu. Od září budeme učit i ruštinu a španělštinu,“ dodává Matoušová s tím, že na­bídka čtyř jazyků je jednou z podmínek získání titulu. „Kromě povinné výuky nabízíme i odpolední jazykové kroužky, které vedou rodilí mluvčí.  Mezi zajímavé projekty patří jistě i Learning by teaching – kdy starší žáci učí mladší, nebo výuka matematiky v angličtině. Na ni navazuje i  projekt, který realizujeme s Gymnáziem v Arabské, který probíhá v angličtině,“ dodává ředitelka Matoušová. Angličtina se na škole vyučuje již od první třídy a ve škole je i kroužek japonštiny.

Titul, který školám uděluje městská část, je spojen s možností čerpání grantu až 100 tisíc korun na rozvoj jazykového vzdělávání. Aby škola na titul dosáhla, musí mít v nabídce výuku alespoň čtyř jazyků, vyučovat jeden z předmětů v cizím jazyce, na­bízet výjezdy žáků na jazykové pobyty do ciziny, na škole musejí vyučovat rodilí mluvčí a škola má mít svoji partnerskou školu v zahraničí. Podmínkou je též umístění mezi nejlepšími 20% škol testovaných SCIO testy z angličtiny v rámci celostátního srovnání. 


Ředitelka ZŠ Červený vrch převzala titul Excelentní škola od radního pro školství Ondřeje Balatky. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz