www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201307.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Festivalová hudba ovládla Prahu 6

Litovicko-Šárecký potok je po rekonstrukci delší

Divadlo S+H hrálo pro sluchově postižené děti

Nová výstava v galerii Anderle

Zapomenutý abstrakcionista v letohrádku

Kdyby 1000 klarinetů v Semaforu

Slepá skvrna v NTK

Pozorování letadel z OC Šestka dalekohledem

Stolní tenisté z Dejvic poosmé Mistry ČR

ZŠ nám. Svobody 2 je držitelem mistrovského titulu v házené

Deštivý Odložilův memoriál přinesl skvělé výkony

Knihovna v létě prodlužuje lhůty

Střešovický patriot Václav Jágr dokončil „svůj poslední film“

Libor Pešek oslavil 80

20. společenský večer Prahy 6 pomáhal potřebným

Sportujeme v každém věku. Přidejte se.

V Břevnově vyrůstá vánoční strom

Prahu 6 zalila velká voda

Rozloučení po 40-ti letech

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 koupila pozemek pro LDN

Účty za rok 2012 sečteny

Vítězné náměstí nové regulace nepotřebuje

Prázdniny v Praze 6 budou bez tramvají

Lidé se zajímali o osud hotelu Praha

Hřiště nechceme, rozhodli si lidé na Petřinách

Memorandum mezi Prahou 6 a FTVS UK nabízí nové možnosti sportování

Úspěšní žáci jsou i ti, co se starají o druhé

Excelentní jazykové školy jsou již tři

Mateřské školy mají zrekonstruované zahrady

Pohár Prahy 6 i Amos tour prověřily zdatnost dětí

Senioři z Prahy 6 ovládli štafetu

625 podpisů do boje proti šmejdům

Písecká brána patřila celý den seniorům

Festivaly na Praze 6

Prázdniny v Praze 6 budou bez tramvají

V Praze 6 se lidé mu­sejí připravit na zásadní změny v dopravě. Začala největší rekonstrukce tramvajových tratí a vozovek. 

Tramvaje nejedou již od Prašného mostu, po Evropské třídě ani do Podbaby. Na trase metra A je proto po celé léto posílen provoz do stanice nám. Míru. Hromadnou dopravu zajišťují náhradní autobusy. Linka X26 zajíždí z Dejvic do Divoké Šárky, linka X20 jezdí z Hradčanské do Veleslavína.

V souvislosti se změnami dojde k dočasnému zřízení nových zastávek. Nástupní zastávka linky 131 se přesouvá z Hradčanské do ulice Muchova. Ve Svatovítské jsou zrušeny zastávky Kafkova u  linek 143 a 180.

Vyloučení provozu je způsobeno koncentrací stavebních akcí v oblasti Prašného mostu a Vítězného náměstí. Dochází zde k definitivním povrchovým úpravám spojeným s napojením tunelu Blanka na okolní komunikace, pražský dopravní podnik rekonstruuje tramvajové těleso ve Svatovítské ulici a opravuje stropní desku metra. TSK zahájila rekonstrukci Svatovítské uli­ce. „Přestože stavby přinesou občanům řadu omezení, jsme rádi, že se po­dařilo veškeré akce soustředit do jednoho termínu,“ uvedl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek s tím, že ukončení prací se předpokládá až na začátku října.

Výluku využije i stavba metra na Evropské třídě. U budoucích zastávek metra Bořislavka a nádraží Veleslavín se tramvajová trať vrátí z provizoria do původní trasy. 

Tramvajové výluky během prázdnin

Vyloučené úseky:

❐ Hradčanská – Vítězné náměstí – Divoká Šárka

❐ Vítězné náměstí – Podbaba

❐ Hradčanská – Vozovna Střešovice

Změny denních tramvajových linek:

❍ Linky 1, 18 a 25 jsou odkloněny přes zastávky Královský letohrádek a Pražský hrad.

❍ Linka 2 je zrušena.

❍ Linky 5 a 26 jsou zkráceny do zastávky Špejchar.

❍ Linky 8 a 20 jsou ukončeny a vzájemně propojeny v zastávce Hradčanská (v Badeniho ulici).

❍ Linka 12 je v úseku Malostranská – Strossmayerovo náměstí vedena přes zastávku Čechův most.

V obou směrech je zrušena zastávka Chotkovy sady. Zřízena je náhradní zastávka Hradčanská:

Pro směr Malostranská, Královský letohrádek: v ulici Badeniho.

Pro směr Sparta, Hradčanská: ve středu vozovky ulici Badeniho, cca 10 m před křižovatkou s ulicí Na Špejcharu.

Náhradní doprava:

❍ Linka X20 Hradčanská – Nádraží Veleslavín

Zastávka Vítězné náměstí je obousměrně zřízena v ul. Čsl. Armády mezi
vnitřním a vnějším rondelem Vítězného náměstí.

Zastávka Hradčanská je zřízena v ul. Dejvické, u nového výstupu z metra

Zastávka Hradčanská (u Špejcharu) je zřízena v Muchově ul.

Intervaly: špička 10 minut, sedlo12 minut, večer 20 minut, víkend 15 minut.

❍ Linka X26 Dejvická – Divoká Šárka

Intervaly: ráno 5-6 minut, dopoledne a odpoledne 7,5 minuty, večer a víkend celodenně 10 minut.

Změny autobusových linek

❍ 143 Dejvická – Stadion Strahov

❍ 180 Dejvická – Zličín

Linky jsou vedeny ve směru z Dejvic odklonem ulicemi Evropská, Gymnasijní, Pevnostní, Na Ořechovce, Strmá a Cukrovarnická.

Zrušena je obousměrně zastávka Kafkova ve Svatovítské ulici. Zastávka Vo­zovna Střešovice je přemístěna do ulice Cukrovarnické.

❍ 174 Velká Ohrada – Špejchar

Konečná zastávka se přesouvá do obratiště na Špejcharu. 

Ankarská uzavřena

Z důvodu opravy komunikace je po celý červenec zcela uzavřena Ankarská ulice na Petřinách, a to v úseku mezi ulicemi Brunclíkova a Na Větrníku. TSK zde provádí vý­měnu povrchu za nový. Doprava bude vedena po objízdné trase.

Autobusové linky 179 a 191 mají zrušené zastávky Koleje Větrník a Vě­trník. Zastávka Petřiny ve směru do Butovic je přemístěna do ul. U Hvězdy. Zastávka Nad Markétou je obousměrně přemístěna do ulice Na Vypichu ke křižovatce s ulicí Na Klášterním. 

Omezení v Šáreckém údolí

Od června došlo k omezení dopravy ulici V Šáreckém údolí. Po povodni je silnice, která byla zdevastovaná již od povodní v roce 2002, v havarijním stavu. Technická správa komunikací proto přistoupila k zavedení jednosměrného provozu v úseku mezi ulicemi Ke Ku­lišce a Pokojná. Tento úsek lze projet pouze směrem od Jenerálky, opač­ně nikoliv.

Podle informací mluvčího TSK Tomáše Mrázka je připravena re­konstrukce komunikace. Ta však pro­běhne až poté, co bude dokončena stavba kanalizace, kterou v údolí provádí Odbor městského investora hlavního města Prahy. Do doby opravy komunikace bude trvat úprava dopravního režimu.

Proti navrženým úpravám vystoupil na červnovém jednání zastupitelstva Prahy 6 zástupce sdružení Šárecké údolí pan Ptáček. Tamní obyvatelé jsou nespokojeni, že musejí cca 1 km dlouhý jednosměrný úsek objíždět desetikilometrovou trasou přes Lysolaje. Stejnou trasou jezdí i autobus MHD. Občané žádali zastupitele, aby pomohli najít jiné řešení, například zajistit provoz kyvadlově pomocí se­maforu. 

Další uzavírky

1. 7.–2. 10. Dr. Z. Wintra - úsek Eliášova – Uralská, obnova povrchu komunikace 

1. 7.–31. 8. Sídlištní, výstavba kanalizace 

8. 7.–22. 9. Junácká - úsek Pod Drinopolem – Kolátorova, oprava kanalizace 

28. 6.–31. 8. Svatovítská, doprava omezena

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz