www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

Praha 6 se může pyšnit novým rekordem. V květnu byla několikanásobně překonána velikost nejrozměrnější kresby křídami na veřejné ploše. V obchodním centru Šestka vznikly křídové obrázky na ploše více než dva tisíce čtverečních metrů.

Na Šestce se už od pátku činily desítky dětí z mateřských a základních škol z Prahy 6. Na jejich práci navázaly den poté stovky návštěvníků centra. Konečná bilance je tak úctyhodných 2275,6 čtverečných metrů plochy vybarvených křídami, jak to sečetla a potvrdila agentura Dobrý den.

Cestu za novým rekordem nepokazil ani déšť, který se na Prahu snesl z pátku na sobotu. Pořadatelé z OC Šestka díky tomu mohli barvami rozehrát i krytý prostor v garážích. V sobotu v poledne, kdy již nad Prahou 6 svítilo sluníčko, tak malí i velcí kreslíři pracovali souběžně na dvou plochách. A odpoledne mohl být vyhlášen rekord, který zůstane zapsaný v knize rekordů a kuriozit. Dosavadním rekordmanem byly České Budějovice, u nichž Pelhřimovská agentura Dobrý den udávala 507,6 m2. 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz