www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Děti ze školek soutěžily

Mateřské školy z Petřin se v květnu utkaly při své sedmé olympiádě. Pořádala ji stejně jako v minulých letech mateřská škola Bubeníčkova.

Na školním hřišti ZŠ Petřiny-jih se sešlo 50 dětí z okolních školek. Své síly měřily v hodu do dálky, štafetovém běhu, skoku do dálky a v překážkovém běhu. Děti nastoupily v dresech barvy své školky a se svojí „olympijskou vlajkou“.

Vítězi se stali zelení z MŠ Na Okraji, druzí skončili modří z MŠ Volavkova, třetí červení domácí z pořádající školky Bubeníčkova, čtvrté žluté družstvo z MŠ Sbíhavá a medaili za 5. místo si odnesli oranžoví z MŠ Petřiny-jih. Petřinské olympijské hry zahájil radní pro školství Ondřej Balatka. Sportovními hosty olympiády byli Marek Šimák, předseda klubu SK Boxing Praha, Filip Smola a Jakub Sládek, trenér a reprezentant ČR z baseballového klubu Kotlářka a Libor Kovařík, mezinárodní fotbalový rozhodčí, kteří po soutěžním klání předali dětem medaile. Za finanční příspěvek Prahy 6 pořídili organizátoři ceny pro vítěze.

Sportovní hry se konaly také v Břevnově. Pro děti ze školek je uspořádala již pošesté MŠ Meziškolská ve spolupráci se sousední školou J. A. Komenského. Na hřišti základní školy se utkala desetičlenná družstva pěti břevnovských mateřských škol a mimo soutěž také 1. třída ZŠ JAK.

Smíšená družstva malých sportovců absolvovala skoky v pytlích, štafetový běh, překážkovou chůzi, hod na plechovky a skok do dálky z místa. Vítězství oslavil výběr MŠ Meziškolská, na dalších medailových místech se umístily MŠ Jílkova a MŠ Bělohorská. Vítězové obdrželi  pohár,  všichni soutěžící barevná trička, pamětní diplomy a odměny, které věnovala MČ Praha 6 a firma RTC.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz