www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Již více než rok funguje v Praze 6 specializovaný denní stacionář pro seniory s diagnózou Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, deprese nebo stařecká demence. Pomáhá nemocným seniorům i pečujícím rodinám zvládnout tuto ob-tížnou životní situaci.

Studio SENIOR se nachází v ulici Na Petynce, poblíž zrekonstruovaného parku Kajetánka. Sociální služby seniorům poskytuje každý všední den od 7 do 19 hodin, po dohodě i o víkendech. Klienti mají zajištěnou péči a volnočasové aktivity, rehabilitační cvičení, přizpůsobené zdravotnímu a psychickému stavu klienta. „Volba aktivit je velice individuální, někdo rád maluje, jiný preferuje muzikoterapii, trénink paměti, někteří klienti se aktivně podílejí na domácích pracích, jako je prostírání, mytí nádobí, klientky rády pomáhají s dekorací studia dle sezónních svátků,“ říká Milena Šlechtová, sociální pracovnice a zároveň jednatelka zařízení.

Přes den senior dochází do stacionáře, večer se o něj stará rodina. Do stacionáře lze dohodnout i dovoz a odvoz. „Takto je umožněno co nejdéle dožít v přirozeném domácím prostředí, na které je senior zvyklý. Rodina ví, že je o něj postaráno, není stresována a senior má nastolený režim, kdy přes den je aktivně zaměstnán a v noci klidně spí, což je pro tyto diagnózy velice důležité,“ vysvětluje Milena Šlechtová.

Mimo to podnikají klienti výlety po Praze 6, protože procházky aktivují a každý se rád podívá na místa svého mládí. Kapacita studia je 15 klientů, celodenní péče je zajištěna školeným a vstřícným personálem, který klade důraz na osobní přístup a individualitu klienta. Strava (i dieta) se podává ve formě dvou svačin a oběda, dodržuje se pitný režim, který ovlivňuje celkový zdravotní stav seniorů. V případě, že řešíte podobnou životní situaci, je možnost dohodnout si osobní návštěvu.

Více na www.studiosenior.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz