www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Díky podpoře MČ Praha 6 se již rok scházejí na pravidelných trénincích pétanque senioři Prahy 6 a objevují taje této hry a výborné zábavy. Po zimní části na krytém hřišti se v tréninku pokračuje opět venku.

Bezplatné tréninky probíhají každé úterý od 15.30 do 17 hod. na hřištích v Praze 6.  Hraje se za každého počasí. Trénink obsahuje rozcvičení, část je věnována technice, část taktice. Následuje zápas. Účastníci se postupně seznámí i s historií a vývojem pétanque až do současnosti jak v České republice, tak ve světě.

Na tréninky je třeba pouze pohodlné oblečení. Pořádá MČ Praha 6 ve spolupráci s Pétanque pro vás o.s.

Venkovní tréninky pétanque od 15.30 hod.

                  4. 6.  Gen. Píky – hřiště proti vchodu do kasáren

                11. 6.  Papírenská ulice – hřiště v parku s altánkem

                18. 6.  Ladronka – u vchodu do půjčovny bruslí

                25. 6.  Ořechovka – ulice Pod Ořechovkou (Strouhalák)

Kontakt: Petr Fuksa, fuksa@petanque-pro-vas.com, tel: +420 – 602 261 925. Aktuální rozpis míst také na www.petanque-pro-vas.com.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz