www.praha6.cz
email

Děti se u policie nenudily

V rámci vyhlášení roku 2001 „Rokem juniorů“ uspořádalo obvodní ředitelství Policie ČR na Praze 6 ve spolupráci s Občanským sdružením akci pro Vaše děti, zaměřenou na oblast prevence kriminality a prevence nehodovosti v silničním provozu. Zúčastnily se jí děti 2. třídy ZŠ Bílá.

Pro tuto akci bylo vybráno oddělení policie na letišti v Ruzyni, kam byli žáci převezeni autobusem za doprovodu policejní autohlídky. Zde pak byli pozváni nejprve ke krátké přednášce zaměřené na základní otázky týkající se programu Prevence kriminality. Pozornost se soustředila především na témata, jak se pozná státní a městská policie, při jaké události mohou děti oslovit jak státního, tak městského policistu, vyzkoušení znalostí telefonních čísel na státní a městskou policii a další tísňové linky, co budou děti dělat, když se ztratí, což bylo doplněno krátkým výkladem, jak se hledají ztracené děti, později i s ukázkou vrtulníku Letecké služby Policie ČR a ukázkou fotografií pohřešovaných. Dále se řešila témata, co dělají děti, když jsou samy doma a někdo cizí zvoní, kdo chodí z dětí ze školy domů sám a následovala přednáška o problematice drog. Policisté zkoumali i kdo si rád hraje venku, například na odlehlém místě, a upozorňovali na nevybuchlé granáty, munici apod. a vysvětlovali dětem, jak se zachovat, když takové místo objeví. Pracovnice kriminální služby OŘ P 6 pak také děti informovala o trestné činnosti nezletilých pachatelů a trestné činnosti páchané na dětech. Vše bylo spojeno také s ukázkou uniformy státního policisty, jak ve stejnokroji, tak v pracovním oděvu vz. 92, s ukázkou uniformy městského strážníka, dětem byl vysvětlen rozdíl mezi vozidly státní a městské policie, dále byla na oddělení provedena ukázka zbraní, střeliva, reflexních vest, obušků a dalších doplňků, jak z výzbroje, tak výstroje policistů. 

Poté byly děti provedeny po celém oddělení, kde se jim, jak jinak, nejvíce líbilo v cele předběžného zajištění. Děti navštívily i na pracoviště Letecké služby Policie ČR, kde se jich ujala osádka vrtulníku, která jim umožnila prohlídku vrtulníku zblízka a vysvětlila, na co vše je možné vrtulník využít.

Děti pak byly odvezeny zpět před školu, kde na ně již čekali rodiče. Odměnou pro všechny, co se na akci podíleli, bylo spontánní chování dětí, zejména při setkání s rodiči, kdy jim hned za tepla sdělovaly svoje dojmy. Chtěl bych poděkovat všem zúčastěným na této akci a myslím, že akce byla zdařilá, přinesla mnoho pozitivního a že nezůstane ojedinělou v rámci našeho ředitelství.

Mjr. Bc. Vladimír Tichý
 vedoucí MOP P-6 Dejvice

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz