www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Převážně o dopravě se hovořilo na květnovém setkání představitelů radnice s občany, tentokrát ze Střešovic.

Lidé řešili zejména silný provoz ve Střešovické ulici, který narostl vzhledem k omezením na Evropské třídě. V úseku, kde přechází děti ke škole Norbertov, požadovali zřízení semaforu a přisvětlení přechodu. Jak uvedl místostarosta Jan Záruba, také Praha 6 požadovala podobná opatření, nedostala však souhlasné stanovisko ani policie, ani správce komunikací, kterým je TSK. Občané společně s vedením radnice proto uvažovali o sepsání petice, kterou by podpořili svůj požadavek.

Lidé si zároveň stěžovali na vysokou rychlost, kterou auta projíždějí v ulici Ve Střešovičkách a Na Petynce. Řidiči trasu využívají pro nájezd do Strahovského tunelu. Místostarosta Jan Záruba oznámil, že v ulici bude na týden umístěn přenosný radar, situace se vyhodnotí a podle toho se bude uvažovat o bezpečnostních opatřeních.

Obyvatelé Střešovic upozornili na problém bývalé usedlosti Malovanka, která je soukromým majetkem a je v dezolátním stavu. U usedlosti se scházejí bezdomovci a strážníci městské policie přislíbili častější kontroly objektu. Zástupci městské policie se též zaměří na noční kontroly objektu centrální budovy na Ořechovce, kde podle místních obyvatel podniky nedodržují noční klid a provoz ruší okolí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz