www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Stavba budovy Line: územní řízení

Za značného zájmu veřejnosti bylo na úřadu Prahy 6 zahájeno řízení k vydání územního rozhodnutí pro stavbu polyfunkční budovy „Line“ na Vítězném náměstí, nazývanou také Lední medvěd.

Polyfunkční budova „LINE“ má být umístěna na Vítězném náměstí v centrální části Prahy 6. Investorem je soukromá společnost Vítězné náměstí a.s. Budova podle záměrů investora zlepší celkovou občanskou vybavenost v lokalitě. Prostory o velikosti přibližně 15 tisíc m2 budou využity pro administrativní účely, 1. a 2. podlaží pak pro služby občanské vybavenosti a obchody. Návrh budovy podle investora vychází a respektuje zásady regulace pro Vítězné náměstí. Hlavní město Praha i městská část Praha 6, na jejímž pozemku má stavba vyrůst, s projektem souhlasí.

Písemné námitky proti umístění budovy podalo během jednání osm občanských sdružení. Podle nich projednávaný záměr naopak nesplňuje stanovenou výškovou regulaci a narušuje urbanistické a architektonické hodnoty v území. Stavba je podle nich v rozporu s veřejným zájmem a hrozí, že způsobí nadlimitní hlukovou zátěž svou dopravní obsluhou. Další námitky vznesli jako účastníci řízení sousedé. O námitkách rozhodne stavební úřad pro Prahu 6.

Územní řízení je v současné době přerušeno. Občanská sdružení totiž zároveň podala námitku podjatosti, která se týká všech úředníků Prahy 6 včetně paní starostky. Do doby rozhodnutí o této námitce nelze v územním řízení pokračovat.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz