www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Svatovítská ulice se musí rekonstruovat. Jak potvrdil tiskový mluvčí TSK Tomáš Mrázek, akce je plně připravena. Práce by měly probíhat od konce června do konce října, v souběhu s rekonstrukcí tramvajové trati ve stejné ulici.

„Účelem rekonstrukce Svatovítské ulice je zmírnění emisních a zejména hlukových dopadů,“ uvedl Mrázek. Opravovat se bude úsek mezi ulicí Generála Píky a Vítězným náměstím. V rámci stavby dojde k výměně stávající konstrukce dlážděné vozovky za speciální asfaltový povrch, který dokáže pohlcovat hluk. Součástí stavby bude i rekonstrukce přilehlých chodníků, vjezdů a parkovacích ploch. Dlažba bude položena výhradně na stanovištích autobusových zastávek, na ploše parkovišť, vjezdů a chodníků.

„Akce musí proběhnout ve stejném termínu, ve kterém bude probíhat rekonstrukce tramvajového tělesa, přemístění stanice tramvaje Vítězné náměstí a stavby v oblasti křižovatky Prašný most. Nepřipustíme, aby práce neprobíhaly současně a aby  docházelo k prodlužování výluky dopravy v této oblasti,“ uvedl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek, podle kterého navíc hlavní město na stavbu, i přes řadu argumentů přednesených Prahou 6, dosud neuvolnilo peníze.

Pro rekonstrukci Svatovítské je vydáno pravomocné stavební povolení, zhotovitelem stavby je společnost EUROVIA CS. „V součinnosti s investorem podniká kroky k zahájení realizace akce. Realizační náklady činí 35 milionů korun,“ doplnil Mrázek. Rekonstrukce vozovky musí probíhat také s ohledem na napojení nových kolejových tras a výškové řešení.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz