www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Koncentrace stavebních akcí omezí během léta zásadním způsobem dopravu v Praze 6. K prvním změnám dojde už na konci června. Od 29. 6. ze stanice Hradčanská přestanou jezdit tramvaje k Vítěznému náměstí. Budou totiž probíhat finální práce na povrchu v oblasti křižovatky ulic M. Horákové a Svatovítské, které jsou součástí stavby tunelového komplexu Blanka.

Jejich výsledkem bude definitivní podoba křižovatky Prašný most včetně nově postavených podchodů pod třídou M. Horákové a Svatovítskou. Jde tedy o rozsáhlé úpravy tramvajových tratí v této oblasti a napojení komunikací na nový městský okruh. Koleje tramvají ve Svatovítské se budou vracet do své původní stopy i přes Svatovítský most, který v současné době získává svoji konečnou podobu a bude rozšířenou, ale přesto historickou replikou původního mostu včetně osvětlení a zábradlí.

Metro bude během výluky hlavní spojkou Dejvic se zbytkem města, připravuje se i posílení jeho provozu v úseku Dejvická – náměstí Míru. Odlehčit metru a zlepšit spojení k němu by také mělo zavedení náhradní autobusové dopravy.

Automobilový provoz v oblasti Hradčanské zůstane zachován, byť v omezeném rozsahu. Auta projedou v každém směru vždy alespoň jedním pruhem.

Výluka potrvá skutečně celé léto. Práce by měly skončit na přelomu září a října, kdy se tramvaje v této oblasti vrátí na své původní trasy. Přestože Praha 6 na termínu dokončení trvá, již nyní se objevují časové komplikace. „V oblasti Prašného mostu nás zdržela práce archeologů, kteří zde během průzkumu našli několik historických hrobů,“ říká mluvčí Metrostavu František Polák.

Návazně na práce spojené se stavbou Blanky bude ve stejném termínu rekonstruováno i tramvajové těleso ve Svatovítské ulici až na Vítězné náměstí včetně posunutí zastávky Vítězné náměstí. „Praha 6 prosadila stejný termín na tuto rekonstrukci a podniká všechny kroky, aby ve stejném termínu proběhla i rekonstrukce ulice Svatovítské,“ uvedl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek.

K dalším dopravním omezením dojde ve stejném období v oblasti stanice metra Dejvická. Pražský dopravní podnik konečně zahájí dlouho připravovanou rekonstrukci stropní desky metra. Na povrchu dojde k postupným uzavírkám komunikace a doprava bude svedena do jednoho pruhu. Práce budou probíhat celé léto. Stanice metra Dejvická zůstane po dobu oprav v provozu.

Slibovaný harmonogram prací hlídá vedení radnice Prahy 6, které důsledně trvá zejména na termínu dokončení Blanky. „Požadujeme po pražské TOP 09 okamžitou a veřejně deklarovanou záruku, že tunel Blanka bude otevřen ve schváleném termínu na jaře 2014. Naprosto odmítáme, že by tím po jakési úpravě a analýze smluv mělo dojít k zastavení stavby tunelu Blanka,“ píše se ve společném prohlášení.

Podle mluvčího Metrostavu Františka Poláka pokračují práce na tunelu Blanka podle nastaveného kontraktu s hlavním městem. „Průběh technických prací ukazuje, že termín dokončení v roce 2014 je reálný,“ uvedl.

Tramvajová trať na Prašném mostě a navazující Svatovítské ulici není jediná, která se bude v Praze 6 opravovat. V plánech je i nezbytná rekonstrukce tramvajového tělesa na Evropské třídě. Metrostav v rámci stavby prodlouženého metra bude provádět definitivní úpravy tramvajového tělesa v oblasti Bořislavky a na Červeném vrchu, a návazně na tyto práce chce dopravní podnik i Praha 6 provést rekonstrukci tramvajové trati v celé navazující trase od Bořislavky do Divoké Šárky, včetně nového napojení vozovny Vokovice a tramvajové smyčky na Červeném Vrchu.

Plánovaný provoz MHD během léta

TRAM linky 1, 18 a 25 budou vedeny po stávajících objízdných trasách kolem Pražského hradu, linka 2 i nadále mimo provoz.

TRAM linky 5, 8, 20 a 26 budou ukončeny v oblasti křižovatky Špejchar (zastávky v ul. Badeniho).

BUS linky 143 a 180 budou vedeny v zásadě ve stávajících trasách, při realizaci akcí v oblasti ul. Svatovítské (předpoklad červenec) budou jednosměrně odkloněny mezi zastávkami Dejvická a Vozovna Střešovice.

Náhradní autobusová doprava

X-20 Nádraží Veleslavín – Dejvická – Hradčanská (v ul. Muchově) – náhradní spojení je záměrně vedeno do této lokality s ohledem na očekávanou obtížnou průjezdnost ul. Svatovítské.

X-26 Divoká Šárka – Dejvická.

Co se chystá

Milady Horákové a Svatovítská, výluka do 28. 9.

Rekonstrukce tramvajové trati a napojení komunikace na městský okruh. Uzavírka části komunikace v místě prací, doprava v jednom jízdním pruhu.

Evropská v úseku Vítězné nám. – Thákurova, 29. 6.–31. 10.

Rekonstrukce stropní desky metra Dejvická a rekonstrukce tramvajové trati. Uzavírka části komunikace v místě prací, doprava v jednom jízdním pruhu.

Rekonstrukce tramvajového tělesa na Evropské zatím v jednání.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz