www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201305.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 v šoku: Hlavní město dalo prozatím sbohem parkovacím zónám

ZŠ Červený vrch má zrekonstruované hřiště

Amos tour hledá všestrannou školu

Sociální sítě i internet vnímají děti jako hrozbu závislosti

Speedway Grand Prix

Tvrdá hudba v Popmuseu

Otec a syn vystavují fotografie v Písecké bráně

Ořechovka chystá festival pro děti a představení pro dospělé

Gratulace pro jubilanty

„Teď něco ze života“ ocenila porota prestižní soutěže

Vzpomínka na generála Balabána

Školky hlásí rekordní počet dětí u zápisu

Mobilní sanitka nabízí bezplatnou pomoc

Praha 6 je proti Šmejdům, připojila se k petici

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Hazard z Prahy 6 musí zmizet, je tu nezákonně

Obyvatelé Petřin chtějí více místa na parkování

Patočkovou již oběma směry

Chodníkový program pokračuje po zimní pauze

Letiště začíná další etapu opravy hlavní dráhy, skončí už letos

Informační tabule hlásí kolony v Praze 6

Noví majitelé bytů se již starají o vlastní dům

V Dejvicích vzniká The Blox a nový park

Koupaliště Petynka láká sympatickým vstupným

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Amos tour hledá všestrannou školu

Již do třetího měsíce vstoupil v šesti základních školách Prahy 6 nový projekt Amos tour.

Jedná se o vícestupňovou sportovně dovednostní soutěž, která má kromě cíle sportovního také cíl socializační. Do soutěže o nejvšestrannější školu se zapojily ZŠ Emy Destinnové, nám. Interbrigády, Hanspaulka, Dlouhý lán, T. G. Masaryka a Petřiny-jih.

I. fáze Amos tour probíhá během vyučování. Děti 3.–8. tříd si měří své sportovní dovednosti v hodinách tělesné výchovy. Výstupem je sportovní karta žáka. Na ní každý pozná, jak si stojí proti svým vrstevníkům v pohybových dovednostech. Na kartě třídy a kartě školy pak ostatní uvidí, jakých výkonů dosáhli žáci v poměru k ostatním školám v Praze 6 i v Praze. Každý žák se přitom podílí na výsledku třídy, i ten poslední ovlivní výsledek třídy. Platí tedy bez výjimky: „I já se počítám. Je důvod, proč se snažit, je o co bojovat.“ Nejlepších 18 dětí, tým školy složený z třeťáků až osmáků, postupuje do obvodního kola.

Ve druhé fázi Amos tour děti soutěží ve sportovně koordinačních disciplínách. Radní pro školství Ondřej Balatka říká: „Soutěž motivuje školy, jejich žáky a vedení ke sportovním aktivitám a k podpoře týmového ducha v rámci ročníků celé školy a socializuje děti různých věkových kategorií.“

V Amos tour mají děti stejný zájem na úspěchu a jsou motivovány pracovat v kolektivním duchu pro stejný cíl. V duchu fair-play si vytváří pocit sounáležitosti s kolektivem školy a městskou částí Prahy, ve které studují.

Zájmem o každé dítě představuje Amos tour rozumnou alternativu k soutěžím ve fotbalu nebo floorbalu. „Tam nominují školy stále stejné děti. V Amos tour má skutečnou šanci každé dítě,“ dodává zástupce pořadatele MUDr. Vít Mařík.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz