www.praha6.cz
email

Hlavní město vylepšuje oboru Hvězda

Návštěvníky obory Hvězda, oblíbeného a vyhledávaného areálu pro procházky a rekreační sportování, čekalo po příjezdu z prázdnin nepříjemné překvapení. Místo klidné procházky k letohrádku je v této přírodní památce přivítaly bagry a rozkopaná cesta. Co se ve Hvězdě děje? Neinformovaní návštěvníci nechápavě kroutili hlavami.

Hlavní město Praha zahájilo další etapu rekonstrukce obory. V září se dokončila oprava dvou hlavních souběžných cest, během podzimu dojde k rekonstrukci parteru před letohrádkem. 

„V příštím roce bude letohrádek slavit 450. výročí od položení prvního základního kamene. K důstojným oslavám chce hlavní město přispět také obnovou areálu. I proto bylo letos zahájeno několik rozsáhlých akcí, na které dohlíží památkáři,“ vysvětluje Kateřina Vaculová, ředitelka odboru městské zeleně magistrátu hl. m. Prahy.
Hlavní cesta od Vypichu k letohrádku byla podle ní po 40 letech záplatování v dezolátním stavu. Díky novým technologiím se rychle a šetrně k okolnímu prostředí opravilo podloží cesty a okraje cesty se rozšířily do původní šíře čtyř metrů. Do poslední vrstvy mlatového povrchu cesty se na požadavek památkářů přidala i tzv. zlatá opuka. Tím se cesta barevně sjednotila s obvodovými opukovými zdmi. „Do budoucna jsou připravovány opravy dalších cest. Ve špatném stavu je zejména cesta od sídliště Petřiny, která zatím bude sloužit jako příjezdová pro stavební stroje,“ uvedla Vaculová. V minulých dnech pracovníci magistrátu rozmístili kromě povinného označení stavby i počítačovou vizualizaci upravovaného prostoru před letohrádkem spolu s krátkým vysvětlením.

Nový trávník před Hvězdou
Nejcitlivěji vnímanou úpravou je rekonstrukce parteru před letohrádkem Hvězda, která bude probíhat do konce roku. Vybagrovaný trávník vyděsil řadu návštěvníků, kteří v oboře tráví svůj volný čas. Stavební práce překvapily i organizátory výstavy v letohrádku Hvězda. „Bez varování nám zrušili přístupovou cestu a letohrádek byl dva dny uzavřen. Teď je zde provizorní chodníček, ale netušíme, jak to bude dál,“ postěžoval si správce výstavy. „Prostor před letohrádkem podle názoru odborníků vyžadoval zásadní rekonstrukci,“ vysvětluje Vaculová. Po podzimních úpravách se trávník před Hvězdou vrátí do původní historické podoby a v parteru zmizí středová cesta k letohrádku. Instalují se nová automatická závlahová zařízení a trávník bude fungovat jako rekreační a pobytová plocha pro návštěvníky, po které se bude moci volně chodit a běhat. Obvodová cesta, desítky let opravovaná pouze lokálně, bude upravena vodopropustným, utuženým mlatovým povrchem. Původní devastované schodiště proti letohrádku se nahradí novým z pískovce a po obou jeho stranách je oddělí od trávníku nízká pískovcová zídka. „Podle požadavků památkové péče má být trávník řešen co nejjednodušeji a s minimální zdobností. Tento názor respektujeme. Keře růží byly již v dubnu přesazeny za buxusy,“ říká Vaculová s tím, že modelace terénu byla pozůstatkem nedokončených úprav před několika desetiletími. Kolem obvodové cesty bude instalováno 42 nových laviček, tedy o 18 víc než dosud, a také nové odpadkové koše.

Stavební stroje a hromady hlíny znervoznily návštěvníky obory Hvězda. Město přistoupilo k další etapě rekonstrukce, rozšiřuje cesty a upravuje trávník před letohrádkem. 

Kde bude hřiště a toalety?
Trvalý problém v oboře je sociální zařízení pro návštěvníky a dětské hřiště. Ta dvě současná už dožívají a jsou pro hraní nebezpečná. „Sociální zařízení pro návštěvníky mělo být vybudováno jako první spolu s novým areálem zahradnické údržby. Bohužel námi předložený návrh neschválil Státní památkový ústav ani městská část Praha 6, proto musel být projekt zcela přepracován. Nepostupujeme tedy podle původního plánu – nejdříve záchody, potom cesty,“ vysvětluje Vaculová. Podle radního Prahy 6 J. Holického původní projekt obsahoval velký prostor pro zahradnické zázemí. „Náš požadavek byl, aby bylo méně mohutné a aby jeho součástí bylo dětské hřiště. Dospěli jsme ke kompromisu,“ reaguje Jan Holický. Sociální zařízení budou umístěna při kraji obory směrem k Petřinám. Ve stejném místě bude postaveno i dobře vybavené, dvougenerační dětské hřiště, a ta dosavadní budou zrušena. I to je jistý kompromis, podle památkářů totiž do památkově chráněného areálu dětské hřiště nepatří vůbec. Realizace přepracovaného projektu se předpokládá na podzim příštího roku. Lidé si prohlíží informační tabuli, na které je znázorněna budoucí podoba parteru. Z trávníku se stane plocha určená k rekreaci a hrám. Kolem přibudou nové lavičky a odpadkové koše. 

Nové zdi i rybníček
Stavební akce před letohrádkem nejsou jediné, které ve Hvězdě hlavní město, majitel obory, provádí. V ruzyňské části bude v říjnu dokončena 5. etapa celkové rekonstrukce ohradní opukové zdi. Opravených 320 metrů přišlo město na 7 milionů korun. Speciálním nátěrem se jí pokusí ochránit před znehodnocením graffiti. „Vloni se na otryskání sprejových malůvek vynaložilo přes milion korun, týden zeď nepřetržitě hlídala policie, aby nátěr zaschl,“ poznamenává Vaculová. „Je mi líto, když vidím, jak se ničí tahle zlatá opuka, která se už těží v jediném dole v Přední Kopanině a je jí čím dál méně.“ Zlatá opuka, nenahraditelný přírodní zdroj, se používala již před Karlem IV. a je z ní postavena i Bazilika sv. Jiří na Pražském hradu. Nově vyzděný úsek zdi bude během zimy doplněn dubovými vraty. 

Výrazná změna potká i spodní část obory u Ruzyně. Podle původní mapy z roku 1775 bude vybudován trojúhelníkový rybníček, kterému přivede vodu potůček Světluška. Potůček se rozdělí, částečně bude napájet nově vyhloubený rybníček, částečně mokřad s rákosinou, kde žije chráněný šnek vrkoč útlý. Výtvarník Lukáš Gavlovský navrhl v sousedství rybníčku dětský areál houpaček a prolézaček z přírodních materiálů.

Každá stavba s sebou přináší řadu nepříjemností. Přestože se ozývá řada nesouhlasných hlasů, výsledné úpravy by měly podle magistrátu přinést zlepšení prostředí obory.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz