www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201305.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 v šoku: Hlavní město dalo prozatím sbohem parkovacím zónám

ZŠ Červený vrch má zrekonstruované hřiště

Amos tour hledá všestrannou školu

Sociální sítě i internet vnímají děti jako hrozbu závislosti

Speedway Grand Prix

Tvrdá hudba v Popmuseu

Otec a syn vystavují fotografie v Písecké bráně

Ořechovka chystá festival pro děti a představení pro dospělé

Gratulace pro jubilanty

„Teď něco ze života“ ocenila porota prestižní soutěže

Vzpomínka na generála Balabána

Školky hlásí rekordní počet dětí u zápisu

Mobilní sanitka nabízí bezplatnou pomoc

Praha 6 je proti Šmejdům, připojila se k petici

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Hazard z Prahy 6 musí zmizet, je tu nezákonně

Obyvatelé Petřin chtějí více místa na parkování

Patočkovou již oběma směry

Chodníkový program pokračuje po zimní pauze

Letiště začíná další etapu opravy hlavní dráhy, skončí už letos

Informační tabule hlásí kolony v Praze 6

Noví majitelé bytů se již starají o vlastní dům

V Dejvicích vzniká The Blox a nový park

Koupaliště Petynka láká sympatickým vstupným

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Patočkovou již oběma směry

Definitivní podobu včetně tramvajové trati už mají ulice Patočkova a Myslbekova. Od května slouží řidičům i cestujícím MHD.

Silniční a tramvajový provoz je navrácen do původního stavu z roku 2009. Zároveň je zcela odstraněna provizorní komunikace, která po dobu tří let převáděla pěší a silniční provoz kolem stavební jámy.

„Zprovoznění komunikace výrazně přispěje plynulosti dopravy v oblasti Střešovic, která je dlouhodobě zatížena stavbou tunelu Blanka,“ říká místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek. „Oceňuji, že společnost Eurovia dodržela slib a komunikaci zprovoznila v termínu, ke kterému se v minulosti zavázala.“ dodal. 

Za dobu čtyř let se povedl postavit tunel o délce 500 m pod velmi vytíženou komunikací. „Při výstavbě hloubeného tunelu jsme se potýkali s komplikacemi způsobenými umístěním stavby v městské zástavbě, požadavkem na zachování provozu v dotčené oblasti a nutností přeložit veškeré  inženýrské sítě tak, aby nebyly během výstavby omezeny dodávky energií,“ řekl ředitel oblasti Čechy střed stavební společnosti EUROVIA CS Jan Tříška.

Do finální podoby parku, který vzniká mezi bastiony a ulicemi Patočkova a Myslbekova, bude uloženo ještě cca 20 tisíc kubíků zeminy. Po vybudování obslužných komunikací a mlatových chodníků, vysázení zeleně a umístění laviček budou práce ukončeny v první polovině roku 2014.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz