www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201304.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Velký jarní úklid začal

Jarní vycházky pro seniory

Senioři mohou opět na výlety

Venkovní cvičení začne v květnu

Kulturní program pro seniory i Na Marjánce

Mladé tanečnice dělaly radost lidovkami

Jiří Ježek zvolen Paralympionikem roku

Petřínský pohár

Obrazy i fotografie v galerii Anderle

Spejbl s Hurvínkem získali cenu Thálie

Fotograf z Prahy 6 oceněn mezinárodní porotou

102 let oslavila Eliška Nováková

70 let od Sokolova na Kulaťáku

Domov svaté Rodiny je již po rekonstrukci

Bezbariérová 6 zabodovala

Praha 6 požaduje úpravu projektu Vincentinum

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Kvůli tříměsíční výluce tramvaj jezdí kolem Hradu

Praha 6 na zóny placeného stání stále čeká

Farmářské trhy odstartovaly čtvrtou sezónu

Velikonoce v Bráně

Odměny pro policisty i hasiče

e-Aukce může ušetřit náklady na energie

Hasiči z Petřin měli napilno

Rekonstrukce Svatovítské ulice ohrožena, Praha 6 na opravě trvá

Na Veleslavíně budou parkovat pouze autobusy

Dům s pečovatelskou službou Liboc dostane moderní podobu

Praha čeká připomínky k Metropolitnímu plánu

Nejstarší občanka Prahy 6

Praha čeká připomínky k Metropolitnímu plánu

Magistrátní Odbor územního plánu zveřejnil návrh zadání nového Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu).

Ještě před předložením Zastupitelstvu hlavního města Prahy dokument projednají subjekty veřejné správy a pražské městské části. Své připomínky k návrhu může uplatnit i veřejnost.

Zhruba 30-ti stránkový dokument obsahuje informace o tom, proč je vůbec nutné nový územní plán zpracovat, jaká bude jeho základní koncepce, jakého území se bude týkat nebo jaké požadavky by měl mít na charakteristiku jednotlivých lokalit. Tento návrh zadání nyní čeká na připomínky příslušných orgánů státní správy, městských částí a veřejnosti. Ty mohou být podávány do 18. dubna. Zastupitelstvu hl. m. Prahy by mělo být zadání s již vyhodnocenými připomínkami předloženo na podzim letošního roku. Bude-li návrh schválen, zahájí město práce na návrhu Metropolitního plánu.

Návrh zadání Metropolitního plánu naleznete na oficiálních webových stránkách pořizovatele, Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha.eu), v sekci územní plánování a rozvoj města, případně také na Portálu územního plánování hl. m. Prahy v sekci www.uppraha.cz/zadani.

O zadání Metropolitního plánu bude jednat též zastupitelstvo Prahy 6.

Jak se může veřejnost k návrhu zadání Metropolitního plánu vyjádřit?

Stavební zákon nařizuje písemnou formu podání připomínek pořizovateli (odbor územního plánu MHMP), a to ve stanovené lhůtě do 18. 4. 2013. Doporučuje se pro připomínky využít internetovou aplikaci, popř. klasický formulář. Připomínky podávejte do podatelny MHMP nebo zasílejte na adresu Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 21.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz