www.praha6.cz
email

Pět olympijských medailí pro děti z Prahy 6

Pražské dětské zimní olympijské hry se konaly 13. března v zimním sportovním středisku v Deštné v Orlických horách.

Děti z celé Prahy soutěžily v různých věkových kategoriích v disciplínách typických pro zimní olympiádu: alpské lyžování – slalom speciál a obří slalom, snowboarding, běh na lyžích na tratích od 1 do 3 km a v průběhu března a dubna se také hraje lední hokej.

Celkem pět základních škol Prahy 6 vyslalo na hry osmnáctičlenný tým, který se vrátil s bilancí, za níž by se nemusela stydět ani česká výprava v Salt Lake 2002. Ba dokonce své dospělé vzory ještě předčila. Přivezla totiž 5 medailí, z toho jednu zlatou z obřího slalomu ve snowboardu, kterou vybojovala Pavlína Malá, tři stříbrné z běhů na lyžích na dvou a tří kilometrových tratích získaly Veronika Kolková, Tereza Vašinová a Monika Parmová, a jeden bronz z alpského lyžování ze slalomu přivezl Karel Machatka. Podle počtu medailí se výprava Prahy 6 umístila na šestém místě.

Zimní dětské olympijské hry připravil organizační výbor olympiády dětí a mládeže ve spolupráci s Českým olympijským výborem, Magistrátem hl. m. Prahy a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dětská zimní olympiáda navazovala na celopražské finále letní olympiády, které proběhlo loni v červnu.
Záměrem této akce je působit aktivně na životní styl nejen více než jedné stovky dětí z pražských škol, ale působit i na životní styl jedince, boj proti závislosti na drogách, kriminalitě a řešení negativního chování mládeže, rozšíření komunikace a spolupráce mezi školami a obcemi. Cílem zimní části Pražské dětské olympiády je podpora dětí a mládeže ve věku od šesti do osmnácti let.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz