www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201303.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 se loučí se zimou

Senioři z Prahy mají svůj web

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

Usedlost Petynka není kulturní památkou

Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

Zdeněk Kovanda, ředitel strážníků v Praze 6: Prioritou je dbát na dodržování pravidel

Centrum služeb 10 let pomáhá studentům ČVUT

Beseda u cimbálu Na Kajetánce

Frisbee turnaj na Petřinách

Děti na Šestce zabaví Majda

Fotbalová Dukla láká na posily v týmu a rekordní počet 8150 míst

Dejvické divadlo ovládlo ceny Alfréda Radoka

Oldřich Kulhánek dostal Cenu Vladimíra Boudníka in memoriam

Rakouský večer v bráně

Kurz fotografování pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Půdy se změní na byty

Tramvaje na Petřiny pojedou oklikou

Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

Praha 6 a FK Dukla Praha: Memorandum podpoří mládežnický fotbal

Praha 6 má nejlepší web

Granty podpoří aktivity

Sociální granty rozděleny

Letiště učí děti z Prahy 6 ekologii

Praha 6 připravuje grantové řízení

Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

Lidé se seznámili s problematikou nájmů na semináři

19. masopust se vlnil v rytmu hudby

Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Starostka přivítala první letošní pražánky

Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Mateřské školy se v létě opět otevřou formou příměstských táborů a letních školiček. Nabídka pokryje celých devět týdnů prázdnin.

Městská část Praha 6 využije pro letošní prázdniny zkušenosti z minulého roku a bude pokračovat v novém systému letního provozu mateřských škol. Ten ponechává na samotných školkách rozhodnutí, jaké aktivity a v jakém termínu dětem nabídnou. Běžný provoz mateřských škol bude v červenci a srpnu přerušen a nahrazen týdenními prázdninovými aktivitami se základním nebo rozšířeným programem. Snahou městské části je koordinovat nabídku tak, aby pokrývala pokud možno rovnoměrně celých devět týdnů letních prázdnin a aby v nabídce byly i levnější varianty aktivit.                                                 

Tento model nabízí rodičům větší pestrost aktivit a současně i dostatek volných míst pro děti zaměstnaných rodičů. Tyto výhody, jak potvrdily ohlasy spokojených účastníků z minulého léta, byly rodiči i samotnými dětmi oceňovány nejvíce. Pro letošní rok je plánováno umožnit postupné zapojení do prázdninových aktivit 600 až 700 dětí. Další výhodou systému je možnost účasti dětí ve věku nejen předškolním, tj. od 3 do 6 let, ale i starších sourozenců ve věku do 10 a u některých aktivit dokonce do 12 let.                                                 

Týdenní programy budou probíhat formou příměstských táborů a letních školiček, kdy dítě ráno do školky přijde a odpoledne odejde, nebo škol v přírodě na celý týden.  Aktivity typu letní školičky budou vycházet v programu ze základních činností a budou levnější variantou pro početnější skupiny, příměstské tábory jsou variantou pro náročnější zájemce s programy, které se zaměřují na pobyt v přírodě, pohybové hry a sport, na tanec, keramiku, hudbu a další činnosti.                                                                                                                     

Školky mají možnost budovu pronajmout i jinému subjektu, který týden pro děti připraví. Pro rodiče tento model letního provozu znamená vyšší finanční nároky, než jaké má pro ně běžný provoz mateřské školy. Orientační výše úplaty se bude pohybovat v závislosti na typu zvolené aktivity mezi jedním až dvěma tisíci korun týdně bez stravného, které činí v průměru 100 korun na den. Toto pojetí letního provozu školek znamená, že rozhodně není určen k tomu, aby byl rodiči využíván po celou dobu letních prázdnin. Ředitelky mateřských škol spatřují přínos nového modelu především v tom, že letní aktivity povedou kvalifikovaní lektoři se zájmem o konkrétní programovou náplň. Informace a přihlášky poskytnou jednotlivé MŠ.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz