www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201303.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 se loučí se zimou

Senioři z Prahy mají svůj web

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

Usedlost Petynka není kulturní památkou

Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

Zdeněk Kovanda, ředitel strážníků v Praze 6: Prioritou je dbát na dodržování pravidel

Centrum služeb 10 let pomáhá studentům ČVUT

Beseda u cimbálu Na Kajetánce

Frisbee turnaj na Petřinách

Děti na Šestce zabaví Majda

Fotbalová Dukla láká na posily v týmu a rekordní počet 8150 míst

Dejvické divadlo ovládlo ceny Alfréda Radoka

Oldřich Kulhánek dostal Cenu Vladimíra Boudníka in memoriam

Rakouský večer v bráně

Kurz fotografování pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Půdy se změní na byty

Tramvaje na Petřiny pojedou oklikou

Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

Praha 6 a FK Dukla Praha: Memorandum podpoří mládežnický fotbal

Praha 6 má nejlepší web

Granty podpoří aktivity

Sociální granty rozděleny

Letiště učí děti z Prahy 6 ekologii

Praha 6 připravuje grantové řízení

Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

Lidé se seznámili s problematikou nájmů na semináři

19. masopust se vlnil v rytmu hudby

Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Starostka přivítala první letošní pražánky

Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

Zastupitelé se v únoru sešli na mimořádném jednání svolaném na přání opozičních zastupitelů. Více než čtyři hodiny jednali o plánované zástavbě Vítězného náměstí. Polyfunkční budovu Line má postavit společnost Vítězné náměstí na obecním pozemku mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská, na místě současného parkoviště.

V územním plánu je dodnes celý pozemek funkčně stabilizován jako smíšená plocha, pro určitou část je zafixovaná funkce „veřejné vybavení“. Ta se ovšem vztahuje výhradně pro správní budovu, protože se zde v minulosti uvažovalo o stavbě radnice. „Teď, když máme opravenou původní radnici, je fixace bezpředmětná,“ uvedla starostka Prahy 6 Marie Kousalíková. Opozice měla obavu o to, aby budova po dostavbě sloužila i veřejnosti. Požadovala proto, aby městská část ustoupila od změny územního plánu na pozemku. „Tímto krokem přišla městská část a především naši občané o minimálně 2500 metrů čtverečních veřejného vybavení,“ řekl Roman Štěpař z TOP 09.

Pochybnosti o využití budovy pro veřejnost vyvracel zástupce investora Jan Chromeček. Na to, co občanům žijícím v lokalitě nejvíce chybí, si společnost nechala zpracovat průzkum.  Dle výsledku je to například kino, nákupní centrum, bazén, obchodní centrum, oblečení. „Objekt počítá samozřejmě s tím, že první patro bude právě pro obchody a služby, druhé patro pro mediatéku. Vůbec se nebráníme, že bychom tam dali něco jako Czech Point nebo informační centrum,“ uvedl Chromeček. Poměr kancelářských ploch k veřejnému vybavení je v současnosti 75:25. Další přínosy po vzniku stavby vidí Chromeček v dotvoření náměstí, odclonění vnitrobloku, zabránění hluku a exhalací. Případné dotazy k projektu lze zasílat prostřednictvím webové adresy www.ppfreal.com.

Opoziční zastupitelé kromě požadavku, aby městská část ustoupila od změny územního plánu na pozemku, trvají na tom, aby byly při plánované stavbě splněny regulace. Podle Alexandra Holuba z TOP 09 projekt dostavby náměstí odporuje jak funkci, tak regulaci. Podle zástupce investora ale budova je v souladu s platnými regulativy. Strana zelených se pokusila prosadit, aby se vypracovalo odborné ocenění pozemku. Ani tento návrh zastupitelé neschválili.

Od záměru vybudovat na pozemku radnici městská část Praha 6 před několika lety ustoupila, s tím, že výhodnější bude opravit stávající budovu úřadu. Ve spolupráci se soukromým investorem, společností PPF Real Estate, rozhodla na pozemku postavit komerční budovu. Vznikla kvůli tomu společnost Vítězné náměstí. Menšinového podílu ve společnosti se Praha 6 před dvěma lety z finančních důvodů vzdala. Pozemek nyní městská část pronajímá za 4,4 milionu korun, po kolaudaci budovy to bude 9 milionů korun. „Pozemek na Vítězném náměstí si zachováme a budeme inkasovat pronájmem peníze. Během deseti let to bude přibližně 100 milionů korun,“ uvedla starostka. Zároveň popřela, že by městská část chtěla pozemek prodat.

Návrh polyfunkční budovy Line získal souhlasný posudek v procesu EIA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí). Souhlas ke stavbě projektu vydal odbor životního prostředí pražského magistrátu. Společnost PPF Real Estate může žádat o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Se stavbou chce začít příští rok. Dokončena by měla být v roce 2015.

Opoziční zastupitelé rovněž během jednání kritizovali rekonstrukci budovy současné radnice. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz