www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201303.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 se loučí se zimou

Senioři z Prahy mají svůj web

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

Usedlost Petynka není kulturní památkou

Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

Zdeněk Kovanda, ředitel strážníků v Praze 6: Prioritou je dbát na dodržování pravidel

Centrum služeb 10 let pomáhá studentům ČVUT

Beseda u cimbálu Na Kajetánce

Frisbee turnaj na Petřinách

Děti na Šestce zabaví Majda

Fotbalová Dukla láká na posily v týmu a rekordní počet 8150 míst

Dejvické divadlo ovládlo ceny Alfréda Radoka

Oldřich Kulhánek dostal Cenu Vladimíra Boudníka in memoriam

Rakouský večer v bráně

Kurz fotografování pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Půdy se změní na byty

Tramvaje na Petřiny pojedou oklikou

Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

Praha 6 a FK Dukla Praha: Memorandum podpoří mládežnický fotbal

Praha 6 má nejlepší web

Granty podpoří aktivity

Sociální granty rozděleny

Letiště učí děti z Prahy 6 ekologii

Praha 6 připravuje grantové řízení

Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

Lidé se seznámili s problematikou nájmů na semináři

19. masopust se vlnil v rytmu hudby

Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Starostka přivítala první letošní pražánky

Praha 6 připravuje grantové řízení

„Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2013“

MČ Praha 6 na svém území zahrnuje část Pražské památkové rezervace, Památkové rezervace Ruzyně, památkové zóny a cca 150 nemovitých kulturních památek HMP. Tyto historické soubory a osídlení jsou v čase doplňovány o nové objekty, areály a sídelní celky. Tím vzniká současná podoba historicky a architektonicky heterogenní, zajímavé a pestré čtvrti.

Pro udržení tohoto vzhledu je nezbytné průběžné udržování historických objektů. Ke zvýšení motivace vlastníků nemovitostí a zreálnění jejich investic vypisuje MČ P6 od roku 2008 grantové řízení „Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru“

MČ P6 i pro rok 2013 připravuje vypsání grantové řízení „Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru pro rok 2013“ s termíny vyhlášení grantového řízení cca v polovině března 2013 a s uzávěrkou přijímání žádostí ke konci května 2013.

Veškeré informace k tomuto grantovému řízení budou uveřejněny v příštím vydání tohoto periodika, úřední desce Prahy 6 i informační kanceláři (dvorana) v budově ÚMČ, Čs. armády 23 v informačních kancelářích DELTA – Vlastina 887/34, Praha 6 – Liboc, BĚLOHORSKÁ – Bělohorská 110, Praha 6 – Břevnov, PETŘINY – Čílova 9, Praha 6 – Veleslavín, DOLNÍ SEDLEC – V Sedlci 20, Praha 6 – Sedlec a na www stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz