www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201303.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 se loučí se zimou

Senioři z Prahy mají svůj web

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

Usedlost Petynka není kulturní památkou

Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

Zdeněk Kovanda, ředitel strážníků v Praze 6: Prioritou je dbát na dodržování pravidel

Centrum služeb 10 let pomáhá studentům ČVUT

Beseda u cimbálu Na Kajetánce

Frisbee turnaj na Petřinách

Děti na Šestce zabaví Majda

Fotbalová Dukla láká na posily v týmu a rekordní počet 8150 míst

Dejvické divadlo ovládlo ceny Alfréda Radoka

Oldřich Kulhánek dostal Cenu Vladimíra Boudníka in memoriam

Rakouský večer v bráně

Kurz fotografování pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Půdy se změní na byty

Tramvaje na Petřiny pojedou oklikou

Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

Praha 6 a FK Dukla Praha: Memorandum podpoří mládežnický fotbal

Praha 6 má nejlepší web

Granty podpoří aktivity

Sociální granty rozděleny

Letiště učí děti z Prahy 6 ekologii

Praha 6 připravuje grantové řízení

Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

Lidé se seznámili s problematikou nájmů na semináři

19. masopust se vlnil v rytmu hudby

Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Starostka přivítala první letošní pražánky

Letiště učí děti z Prahy 6 ekologii

Základní školy v Praze 6 se zapojily do programu ekologické výchovy, který organizuje Letiště Praha. V rámci školní výuky se žáci čtvrtých a pátých tříd dozvědí více o emisích, o fungování čističek odpadních vod nebo o hluku, který způsobuje letecký provoz. 

„Ekologická výchova je složena ze čtyř výukových hodin. Ty se zabývají vybranými environmentálními tématy, která souvisejí s chodem domácností i s provozem letiště – odpady, hluk, emise a čištění a ochrana vod,“ informuje mluvčí Letiště Eva Krejčí. Děti se pomocí názorných pomůcek, video či audio ukázek, interaktivních her a výtvarného ztvárnění naučí definovat význam jednotlivých pojmů a pochopit jejich obsah. Přednášky jsou doplněny řadou soutěží mezi školami, jejichž výsledky se budou vyhlašovat ke konci školního roku. Celý cyklus je následně uzavřen slavnostním zakončením roku na letišti.

Ekologická výchova na školách zajišťovaná letištěm probíhá již druhým rokem. Výuku na školách zajišťují lektoři, kteří mají s ekologickými tématy a s výukou dětí velké zkušenosti. „Program je součástí širšího projektu zaměřeného na odpovědný přístup k životnímu prostředí a informovanost o řešení ekologických témat na Letišti Václava Havla Praha. S pokračováním se předběžně počítá i v dalších letech,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Eva Krejčí. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz