www.praha6.cz
email

Rozhovor s tiskovým mluvčím Martinem Šalkem

 • Od spuštění nových webových stránek uplynuly necelé čtyři měsíce. To je už docela reprezentativní časové období, abyste mohli hodnotit. Vydali jste se správným směrem? Domnívám se, že ano. Díky novému a preciznímu systému internetového měření mám pro své tvrzení i konkrétní čísla. Přestože byl květen nejslabším měsícem v návštěvnosti od března, zájem lidí o stránky je velmi konstantní a stále vysoký. V květnu se na stránky podívalo celkem 15 582 lidí, v březnu 16 566 a v dubnu 17 581. Celkem tedy za tři měsíce vidělo stránky 49 729 lidí. Do března využívalo internet radnice zhruba 10 tisíc lidí. Tato čísla jsou, samozřejmě ne jediný, ale významný důkaz, že stránky opravdu můžeme nazývat „službou“. Návštěvníci měli možnost se k úrovni a funkčnosti stránek vyjádřit v anketě a tuto možnost využilo 2637 občanů. Podle dvou třetin hlasujících jsou nové stránky změnou k lepšímu nebo alespoň částečně lepšímu.

 • Jaké jsou jejich další reakce na změnu webu? Každá změna přináší určitý pocit nejistoty. Není bez zajímavosti, že jsou to často samotní občané, kteří upřesňují svými podněty celou řadu prvků. Na základě připomínek jsme rozšiřovali rubriku Projekty a záměry, upřesňovali varianty odpovědí v anketách, opravovali databáze. Vznikly samostatné odkazy, převážně v oblasti Hospodářská politika, kde dnes najdete téměř vše k privatizaci, která je pochopitelně velmi sledovaná. Původně negativní reakce se mění díky pochopení a hlavně správnému užívání oblastí určených k volné diskuzi nebo s představiteli radnice. Stačí se dnes podívat například do Volné diskuse a najdete krásné příklady: od inzertní platformy až po společné úvahy skupiny lidí na řešení problému. A to je přesně ono. Zatímco v Otázkách a odpovědích je vždy dvojice otázka – odpověď a velmi koncentrovaně lze díky tomu vyčíst názory představitelů radnice včetně konkrétních řešení. Velmi trefně to shrnul jistý uživatel, když konstatoval, že „konečně lze číst reakce z fóra strukturovaně a adresně“.

 • Internet je nejdynamičtěji se rozvíjející médium, takže změny asi nejsou konečné. Musíme se přizpůsobovat trendům. Připravujeme kompletní vyhledávač, který bude prozkoumávat nejenom aktuality, jak je to dnes, ale všechny databáze, usnesení nebo přílohy. Praktickou pomůckou bude nepochybně odkaz, kde se budou zobrazovat všechny aktualizace internetu, takže odpadne zbytečné otvírání odkazů a linků, kde návštěvník již v minulosti byl a kde se třeba nic nezměnilo.
 •  
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz