www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201303.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 se loučí se zimou

Senioři z Prahy mají svůj web

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

Usedlost Petynka není kulturní památkou

Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

Zdeněk Kovanda, ředitel strážníků v Praze 6: Prioritou je dbát na dodržování pravidel

Centrum služeb 10 let pomáhá studentům ČVUT

Beseda u cimbálu Na Kajetánce

Frisbee turnaj na Petřinách

Děti na Šestce zabaví Majda

Fotbalová Dukla láká na posily v týmu a rekordní počet 8150 míst

Dejvické divadlo ovládlo ceny Alfréda Radoka

Oldřich Kulhánek dostal Cenu Vladimíra Boudníka in memoriam

Rakouský večer v bráně

Kurz fotografování pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Půdy se změní na byty

Tramvaje na Petřiny pojedou oklikou

Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

Praha 6 a FK Dukla Praha: Memorandum podpoří mládežnický fotbal

Praha 6 má nejlepší web

Granty podpoří aktivity

Sociální granty rozděleny

Letiště učí děti z Prahy 6 ekologii

Praha 6 připravuje grantové řízení

Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

Lidé se seznámili s problematikou nájmů na semináři

19. masopust se vlnil v rytmu hudby

Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Starostka přivítala první letošní pražánky

Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

S úklidem sněhu se i v letošním roce na převážné většině území Prahy 6 musela vypořádat radnice.

Úklid chodníků zajišťuje za vlastníka chodníků, kterým je hlavní město Praha. Brigádníci sněhové pohotovosti nastoupili v sedmnácti sněžných dnech, z toho sedm jich bylo vyhlášeno jako mimořádných. Zvládli i kalamitní situaci v polovině února.

„Poděkování patří brigádníkům za velké pracovní nasazení zejména o víkendu, kdy hustě sněžilo. Pracovali nejen ráno, ale i odpoledne,“ říká radní pro životní prostředí Jan Záruba. Radnice sice evidovala po kalamitním stavu stížnosti na schůdnost komunikací, bohužel do dvou hodin po odhrnutí sněhu k zasněžení uklizených úseků a většina chodníků v průběhu dne vypadala, jako kdyby k úklidu nikdo nenastoupil.

Radní Záruba zároveň ocenil minimální fluktuaci brigádníků během celé zimy. „Díky velkému počtu náhradníků byl v případě vyřazení brigádníka úsek nejpozději do dvou dnů obsazen.“ Každý z více než 500 brigádníků si od začátku zimního období mohl přijít na více než 14 tisíc korun hrubého. Výdělek zahrnuje jak odměnu za počet odpracovaných dnů, tak to, že brigádníci musejí být po celou zimu k dispozici. S ohledem na předchozí zkušenosti městská část zpřísnila nástup na výkon prací. Úklid musel být proveden mezi 7 a 10 hodinou dopoledne.

Opakovaným problémem projektu je nedostatek nádob na uskladnění posypového materiálu. V některých lokalitách došlo opakovaně ke zcizení instalovaných nádob. „Z finančních důvodů jsme museli přistoupit k tomu, že posypový materiál zůstal volně ložený na chodnících. Tento způsob není ideálním řešením, nicméně po ukončení zimního období bude veškerý posypový materiál řádně uklizen a odvezen na skládku,“ slíbil radní.

Spolu s projektem sněhové pohotovosti zajišťuje městská část i úklid chodníků strojovým způsobem. Celkově tak Praha 6 zajišťuje schůdnost komunikací na více jak 80% území. Zbývající část zajišťuje pro vlastníka správce komunikací, TSK hl. m. Prahy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz