www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201303.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 se loučí se zimou

Senioři z Prahy mají svůj web

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

Usedlost Petynka není kulturní památkou

Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

Zdeněk Kovanda, ředitel strážníků v Praze 6: Prioritou je dbát na dodržování pravidel

Centrum služeb 10 let pomáhá studentům ČVUT

Beseda u cimbálu Na Kajetánce

Frisbee turnaj na Petřinách

Děti na Šestce zabaví Majda

Fotbalová Dukla láká na posily v týmu a rekordní počet 8150 míst

Dejvické divadlo ovládlo ceny Alfréda Radoka

Oldřich Kulhánek dostal Cenu Vladimíra Boudníka in memoriam

Rakouský večer v bráně

Kurz fotografování pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Půdy se změní na byty

Tramvaje na Petřiny pojedou oklikou

Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

Praha 6 a FK Dukla Praha: Memorandum podpoří mládežnický fotbal

Praha 6 má nejlepší web

Granty podpoří aktivity

Sociální granty rozděleny

Letiště učí děti z Prahy 6 ekologii

Praha 6 připravuje grantové řízení

Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

Lidé se seznámili s problematikou nájmů na semináři

19. masopust se vlnil v rytmu hudby

Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Starostka přivítala první letošní pražánky

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

  • Praha 6 a FK Dukla Praha podepsali memorandum, co to pro městskou část znamená?
  • Bouřlivá diskuze provázela jednání o dostavbě Vítězného náměstí, proč?
  • Jaké akce radnice chystá?

Praha 6 a FK Dukla Praha podepsali memorandum, co to pro městskou část znamená?

Historicky první memorandum o vzájemné spolupráci s jedním ze tří hlavních pražských fotbalových klubů jako patron zaštítil i český fotbalista století a čestný občan Prahy 6 – Josef Masopust. Věřím, že díky memorandu najdeme brzy nadějné nejmladší hráče a mladé ke sportu při-táhneme ještě víc. Budeme se těšit na nové talenty, které Dukla vychová. Vždy jsme se bavili s ředitelem FK Dukla Praha Michalem Šrámkem, že fotbal je hra pro širokou masu, protože je to sport, který není tak finančně náročný, mohou to hrát všichni kluci, kteří pobíhají po ulici a kopou si s míčem. Třeba z nich vyrostou hráči, které budeme jednou všichni obdivovat. Budeme se těšit na nové talenty, které Dukla vychová.

Bouřlivá diskuze provázela jednání o dostavbě Vítězného náměstí, proč?

Točí se kolem budovy „LINE“, která má na pozemku městské části na Vítězném náměstí vyrůst. Kritici namítají, že zde měla stát nová budova radnice, jenže ta by odhadem stála zhruba miliardu korun a městská část právě kvůli úsporám raději v minulosti zrekonstruovala stávající budovu radnice. V současné době městská část za využívání pozemku inkasuje ročně 4,4 milionu korun, od roku 2015 dokonce 9 milionu korun. Nikdo nechce pozemek prodávat, naopak nájmem je zajištěn dlouhodobý zdroj příjmů. A k samotné budově: architektonický návrh je v souladu s platným územním plánem a regulativy pro toto území a budova zlepší celkovou občanskou vybavenost v lokalitě. První a druhé nadzemní podlaží je vyhrazeno pro občanskou vybavenost, která může pojmout například obchodní jednotky, kavárnu a mediatéku – knihovnu.

Jaké akce radnice chystá?

Už 9. března začíná letošní ročník Farmářských trhů na Kulaťáku. Farmáři a prodejci z celé České republiky tady znovu každou sobotu nabídnou své produkty. Znovu se také chystáme s příchodem jara „oprášit“ pouliční knihovnu, která přes zimu trochu spala a těším se, že právě přes jaro a léto bude v obležení čtenářů a knih. Informace o mnoha dalších akcích najdete na našich internetových stránkách www.praha6.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz