www.praha6.cz
email

Policisté v Břevnově získali důstojné zázemí

Po rekonstrukci za 1,7 mil. Kč byla symbolicky znovuotevřena policejní služebna v ul. Ve Střešovičkách. Stalo se tak za účasti policejního ředitele pro Prahu 6 Vladimíra Rajcharta, M. Platila, který je po nedávno zemřelém R. Charvátovi pověřen vedením Policie ČR v hlavním městě, ředitele městských strážníků Viktora Richtera, starosty Tomáše Chalupy a několika zastupitelů.

Podle ředitele Rajcharta byla tato policejní služebna z ostatních pěti již dlouhou dobu v dezolátním stavu. Dokonce „v absolutně nejhorším stavu, takže i já jsem měl leckdy nechuť sem jít,“ uvedl Rajchart. Jak řekl, bylo to nejen nedostatkem financí na opravu chátrajících prostor, ale situaci zároveň komplikoval soukromý byt, který sousedil s policejní čekárnou. Do řešení problému se proto na žádost ředitele vložila také městská část Praha 6, která poskytla jak prostředky na rekonstrukci, tak pomohla s náhradním bytem.

„Oproti původnímu stavu tak rekonstrukcí vznikly větší a lépe uspořádané prostory, kde mohou občané vyřizovat své stížnosti, případně nahlašovat trestné činy. Policisté zde získali dvě místnosti pro sepisování protokolů, zázemí se šatnou a skříňkami, a naproti tomu občané důstojnou čekárnu,“ dodal Rajchart. Součástí služebny je i cela předběžného zajištění, hlídaná kamerou. Ta je však zcela oddělena od ostatních prostor.

„Chceme bezpečnou městskou část a k tomu potřebujeme výkonné policisty i strážníky. Proto se snažíme pomáhat, proto vynakládáme finanční prostředky nejen na rekonstrukce, ale i na dovybavení policistů a strážníků nebo na jejich další vzdělávání. V tom hodláme pokračovat i letos,“ řekl k tomu starosta Tomáš Chalupa. Podle něj tyto kroky přispějí nejen k vyšší motivaci, ale i k vyšší stabilizaci strážníků a policistů.
 


V kůži zločinců se na pár minut ocitli (zleva) starosta T. Chalupa, J. Janečka a zastupitel O. Kužílek z bezpečnostní komise a ředitel městské policie V. Richter, když zkoušeli novou celu předběžného zadržení. Ta je důsledně hlídána kamerou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz