www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201302.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Zápisy dětí do mateřských škol jsou již v únoru

Cvičení Seniorfitnes na další adrese

Fresh senior Klub pokračuje každé úterý

Lednové sněhové radovánky

Tunely budoucího metra A prošly tisíce lidí

Dopravu na Evropské omezí sanační práce

S+H uvede nové představení a pozastavuje petici

Dejvické vystavuje historii

Nejmenší toulavý divadelní cirkus na Ladronce

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

Semafor chystá komedii o blanických rytířích „Bude to legrace,“ říká Václav Kopta

Marie Hana Fejfarová: i ve 102 letech lze žít pro druhé

Zemřel malíř Holub

Pétanque i v zimě

Na Petřinách otevírají cestu k nejstarším občanům

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 schválila prodej dluhopisů

Praha 6 přispívá občanům na pobyt v hospicu

K lednovým zápisům do škol přišlo víc dětí než vloni

www.bezbarierova6.cz usnadní lidem cestu

Bufet v budově úřadu funguje jako tréninkové pracoviště

Masopustní průvod letos půjde z kopce

Prezidentské volby v Praze 6

Myslbekova ulice v rekonstrukci

Gymnázium Evropská pokračuje ve výuce a nabírá žáky do dalšího ročníku

Železnice z Holešovic do Podbaby se opravuje, vznikne nová zastávka

Hvězdičky znovu září v NTK

Zemřel čestný občan Oldřich Kulhánek

Dopravu na Evropské omezí sanační práce

Pokračující práce na tryskových injektážích podloží Evropské ulice ovlivní plynulost dopravy i během následujících měsíců. Hned na několika místech bude stažena doprava ze dvou do jednoho jízdního pruhu, případně na pás tramvajových kolejí.

V souvislosti se stavbou metra probíhají v současné době práce na tryskových injektážích nadloží budoucích tzv. vzduchotechnických propojek mezi již vyraženými jednokolejnými traťovými tunely metra. Jedná se o práce v úseku Evropské mezi křižovatkami s ulicemi Horoměřická a Gymnazijní. Vzduchotechnické propojky jsou zřizovány po 200 metrech z důvodů bezpečnostních a pro vyrovnávání tlaků od jedoucích vlakových souprav, jak je to požadováno v předpisech pro projektování metra. Pro bezpečné zajištění nadloží těchto krátkých propojení je třeba provést některá dopravní opatření na povrchu, aby se shora prováděnými vějíři vrtů s tlakovou výplní mohla zemina zpevnit.

Práce budou v daném úseku probíhat na celkem sedmi propojkách. „Jedna injektáž nad křižovatkou s Kanadskou ulicí do centra je již dokončena, druhá pod křižovatkou s Horoměřickou z centra se dokončuje. Na ostatní injektáže budou nasazeny současně tři až čtyři soupravy, takže omezení dopravy bude sice pro všechny účastníky provozu nepříjemné, ale časově podstatně kratší,“ ujišťuje za dodavatele stavby Jan Prosr z informačního střediska stavby metra V.A, které je pro návštěvníky otevřeno v ulici K Lánu 2 každé úterý od 14 do 18 hodin. Injektáže by měly být hotové do konce května. 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz