www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201302.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Zápisy dětí do mateřských škol jsou již v únoru

Cvičení Seniorfitnes na další adrese

Fresh senior Klub pokračuje každé úterý

Lednové sněhové radovánky

Tunely budoucího metra A prošly tisíce lidí

Dopravu na Evropské omezí sanační práce

S+H uvede nové představení a pozastavuje petici

Dejvické vystavuje historii

Nejmenší toulavý divadelní cirkus na Ladronce

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

Semafor chystá komedii o blanických rytířích „Bude to legrace,“ říká Václav Kopta

Marie Hana Fejfarová: i ve 102 letech lze žít pro druhé

Zemřel malíř Holub

Pétanque i v zimě

Na Petřinách otevírají cestu k nejstarším občanům

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 schválila prodej dluhopisů

Praha 6 přispívá občanům na pobyt v hospicu

K lednovým zápisům do škol přišlo víc dětí než vloni

www.bezbarierova6.cz usnadní lidem cestu

Bufet v budově úřadu funguje jako tréninkové pracoviště

Masopustní průvod letos půjde z kopce

Prezidentské volby v Praze 6

Myslbekova ulice v rekonstrukci

Gymnázium Evropská pokračuje ve výuce a nabírá žáky do dalšího ročníku

Železnice z Holešovic do Podbaby se opravuje, vznikne nová zastávka

Hvězdičky znovu září v NTK

Zemřel čestný občan Oldřich Kulhánek

Železnice z Holešovic do Podbaby se opravuje, vznikne nová zastávka

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v lednu zahájila několik let odkládanou modernizaci železniční tratě mezi Holešovicemi a Bubenčí.

 Akce navazuje na již před několika lety dokončený úsek mezi Kralupami nad Vltavou a železniční stanicí Praha-Bubeneč. Díky modernizaci traťových kolejí budou moct vlaky zvýšit rychlost až na 90 km/h.

Součástí stavby je i vybudování nové železniční zastávky Praha-Podbaba, která má navazovat na již prodlouženou tramvajovou trať do Podbaby. Za dva roky tak vznikne nový přestupní uzel mezi železnicí a městskou dopravou.

Po zprovoznění nové železniční zastávky v Podbabě, ke kterému by mělo dojít na konci příštího roku, bude pro osobní dopravu zrušena stávající zastávka Praha – Bubeneč.

„Naplňuje se to, co Praha 6 dlouhodobě požadovala a ministr dopravy dopisem slíbil v loňském roce,“ uvedl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek.

Stavební práce jsou rozplánovány na dva roky a jejich ukončení se plánuje v prosinci roku 2014. V průběhu stavby dojde k dílčím omezením v železničním provozu, proto je nezbytné, aby cestující sledovali případná oznámení na zastávkách a železničních stanicích. „O všech výlukách budou cestující s dostatečným předstihem informováni,“ uvedl Jakub Ptačinský z tiskového oddělení SŽDC. 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz