www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201302.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Zápisy dětí do mateřských škol jsou již v únoru

Cvičení Seniorfitnes na další adrese

Fresh senior Klub pokračuje každé úterý

Lednové sněhové radovánky

Tunely budoucího metra A prošly tisíce lidí

Dopravu na Evropské omezí sanační práce

S+H uvede nové představení a pozastavuje petici

Dejvické vystavuje historii

Nejmenší toulavý divadelní cirkus na Ladronce

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

Semafor chystá komedii o blanických rytířích „Bude to legrace,“ říká Václav Kopta

Marie Hana Fejfarová: i ve 102 letech lze žít pro druhé

Zemřel malíř Holub

Pétanque i v zimě

Na Petřinách otevírají cestu k nejstarším občanům

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 schválila prodej dluhopisů

Praha 6 přispívá občanům na pobyt v hospicu

K lednovým zápisům do škol přišlo víc dětí než vloni

www.bezbarierova6.cz usnadní lidem cestu

Bufet v budově úřadu funguje jako tréninkové pracoviště

Masopustní průvod letos půjde z kopce

Prezidentské volby v Praze 6

Myslbekova ulice v rekonstrukci

Gymnázium Evropská pokračuje ve výuce a nabírá žáky do dalšího ročníku

Železnice z Holešovic do Podbaby se opravuje, vznikne nová zastávka

Hvězdičky znovu září v NTK

Zemřel čestný občan Oldřich Kulhánek

K lednovým zápisům do škol přišlo víc dětí než vloni

V lednu se konaly na všech základních školách v Praze 6 zápisy dětí do prvních tříd. K zápisům se dostavilo více jak 1 300 dětí, více než v loňském roce.

Přesné počty dětí, které nastoupí v září poprvé do školy, budou známy až po odečtení duplicitních zápisů a dětí, které budou mít odloženou školní docházku. Už nyní je však zřejmé, že se vlna babyboomu pozvolna přelévá ze školek do škol. „Nárůst počtu dětí ve školách nám signalizuje demografický vývoj. Dalším faktorem je výstavba rezidenčního bydlení v posledních letech, která do šestkových škol přivádí nové a nové děti,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka. 

Nárůst počtu dětí potvrzují samotní ředitelé. „Po letech, kdy se škola potýkala s menším zájmem, se k zápisům dostavilo sto nových prvňáčků. Taková důvěra nás těší i zavazuje,“ uvedl ředitel ZŠ Interbrigády Petr Karvánek.

Rodiče měli možnost přijít k zápisu do několika škol. Seznamy přijatých dětí budou dle registračních čísel vyvěšeny ve školách i na jejich webových stránkách v polovině února. Podle novely zákona již rozhodnutí o přijetí není zasíláno adresně.

Podle kritérií doporučených městskou částí by měly být ve školách Prahy 6 přednostně přijaty hlavně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, poté děti s trvalým bydlištěm v Praze 6, sourozenci dětí, které školu již navštěvují, a pak děti z jiných obcí nebo městských částí.

Přibližně třetina škol nebude moci přijmout všechny zájemce. Těm zašle adresná rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatí prvňáci se pak mohou hlásit buď ve spádové škole, nebo jiné škole s volnou kapacitou.

Budoucí prvňáčci předvedli u zápisu, co všechno se již naučili ve školkách. Řada z nich již umí i číst a počítat.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz