www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201302.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Zápisy dětí do mateřských škol jsou již v únoru

Cvičení Seniorfitnes na další adrese

Fresh senior Klub pokračuje každé úterý

Lednové sněhové radovánky

Tunely budoucího metra A prošly tisíce lidí

Dopravu na Evropské omezí sanační práce

S+H uvede nové představení a pozastavuje petici

Dejvické vystavuje historii

Nejmenší toulavý divadelní cirkus na Ladronce

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

Semafor chystá komedii o blanických rytířích „Bude to legrace,“ říká Václav Kopta

Marie Hana Fejfarová: i ve 102 letech lze žít pro druhé

Zemřel malíř Holub

Pétanque i v zimě

Na Petřinách otevírají cestu k nejstarším občanům

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 schválila prodej dluhopisů

Praha 6 přispívá občanům na pobyt v hospicu

K lednovým zápisům do škol přišlo víc dětí než vloni

www.bezbarierova6.cz usnadní lidem cestu

Bufet v budově úřadu funguje jako tréninkové pracoviště

Masopustní průvod letos půjde z kopce

Prezidentské volby v Praze 6

Myslbekova ulice v rekonstrukci

Gymnázium Evropská pokračuje ve výuce a nabírá žáky do dalšího ročníku

Železnice z Holešovic do Podbaby se opravuje, vznikne nová zastávka

Hvězdičky znovu září v NTK

Zemřel čestný občan Oldřich Kulhánek

Praha 6 schválila prodej dluhopisů

Praha 6 získá zpět do svého rozpočtu více než 21 milionů korun za nesplacené dluhopisy z konce loňského roku. Zastupitelé Prahy 6 na svém mimořádném jednání schválili jejich prodej jednomu ze tří zájemců. 

Zastupitelé schválili prodat všechny dluhopisy společnosti Borsay. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Radek International. Ta zaplatí nominální hodnotu dluhopisů 21.320.000 Kč a k tomu uhradí také 25% hodnoty ročního výnosu kuponu tj. 263.302 Kč. Celkem tak Praha 6 získá zpět do svého rozpočtu 21 milionů 583 tisíc 302 koruny.

„Pro Prahu 6 jde o významnou částku, za kterou lze například opravit jeden bytový dům v Břevnově nebo další chodníky. Jako starostce mně záleží především na tom, aby Praha 6 získala zpět svoje finanční prostředky,“ uvedla starostka Marie Kousalíková, která prodej dluhopisů v současné chvíli chápe jako nejlepší možné řešení.

Dluhopisy, které pro Prahu 6 nakoupila dnes již bývalá společnost Key Investments, byly spolu s výnosem splatné k poslednímu dni loňského roku, částka ale na účet Prahy 6 v termínu připsána nebyla. Praha 6 podala na společnost Borsay žalobu o zaplacení dlužné částky. Mezitím se objevily se nabídky na odkup dluhopisů. Aby se transakce uskutečnila co nejdříve a radnice dostala peníze co nejrychleji zpět, rozhodla starostka o svolání mimořádného zastupitelstva.

To bylo předmětem kritiky ze strany opozice, která by si přála více času na prostudování podkladů k jednání. Proti schválení prodeje vystoupili někteří opoziční zastupitelé. Podle Petra Hrdiny ze Strany zelených transakce odporuje morálnímu a etickému pohledu. Opoziční zastupitel Ivan Mašek za TOP 09 vyjádřil pochybnosti, že jde o seriózní nabídku. Navrhoval, aby před uskutečněním prodeje Praha 6 požádala ministerstvo financí o přezkoumání původu peněz, které má Praha 6 za prodej obdržet. Starostka Kousalíková ale uvedla, že to není povinností městské části, ale policie a jiných státních orgánů.

V portfoliu pořízeném bývalou společností Key Investments pro MČ Praha 6 jsou nakoupeny akcie a dluhopisy několika společností. Portfolio bylo v loňském roce převedeno do depozitu ČSOB, a. s. Za splatnost jednotlivých cenných papírů jsou ale vždy odpovědní jednotliví emitenti. Dluhopisy Via Chem Group jsou splatné v říjnu 2013 a dluhopisy E SIDE PROPERTY v roce 2024.

Podrobné informace ke kauze dluhopisů Praha 6 průběžně zveřejňuje na svých webových stránkách v odkazu http://www.praha6.cz/key-investments-data-fakta.html/

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz