www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201301.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Praha 6 bude investovat z úspor: do školství, parků i pořádku

Dům pro seniory Vincentinum

Vánoční dárky od radnice dostali děti i senioři

Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

Gymnáziu Evropská hrozí zrušení, studenti ani Praha 6 se s tím smířit nechtějí

Ohleduplnými dopravci jsou česká a rakouská letecká společnost

Italské speciality obohatily adventní trhy

Musica e Danza opět získala zlato

Projekt Edison Na Dlouhém lánu

Výrobky školáků z Petřin pomáhají nejen o Vánocích

Takový byl rok 2012 v Praze 6

Obnovená oranžérie funguje jako galerie

Manželé svoji lásku zpečetili podruhé

Zemřel Jiří Hermann, první porevoluční starosta Prahy 6

Viniční rezidence Radimova

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Radnice varuje: Pozor na nabídky na odkoupení bytů

Prezidentské volby

Další část Patočkovy ulice v provozu

Praha 6 připravuje nové webové stránky

ÚVN otevřela novou lékárnu

Další změny v dopravě

Zápisy do základních škol jsou v lednu

Senior fitnes nabízí i angličtinu pro seniory

Galerie Chodník vystavuje obrázky Karla Franty

Vánoční stromky pro charitu

Výstava Praha 6 mění tvář

Nová MŠ Meziškolská

Adventní čas proplul Prahou 6, nabídl zábavu

Výrobky školáků z Petřin pomáhají nejen o Vánocích

Pomoc druhým může mít mnoho podob. Základní škola Petřiny – sever s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a uměleckých řemesel se snaží dlouhodobě v dětech rozvíjet a podporovat vnímavost, ohleduplnost a solidaritu s potřebnými.

Výtvarné práce a výrobky žáků ze ZŠ Petřiny-sever prostřednictvím projektu „Tvořím a pomáhám“ již od roku 2010 podporují dobrou věc. V průběhu školního roku žáci věnují Nadaci Divokých hus své originální výrobky. Jejich prodejem, který zajišťuje na-dace, pomáhají každý měsíc přispívat na vybrané charitativní projekty. Mezi podporovanými jsou nestátní neziskové organizace, které působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti v České republice a v rozvojových zemích. Letos v předvánočním čase práce žáků ZŠ Petřiny-sever zazářily na Mezinárodním vánočním festivalu v hotelu Hilton. Celou akci pravidelně připravují diplomaté z více než 40 zemí světa a výtěžek je pak rozdělen českým charitám. Českou republiku tentokrát mohly zastupovat i práce žáků ZŠ Petřiny – sever. Další předvánoční charitativní akcí, které se žáci účastnili, byl Mikulášský charitativní bazar na Pražské křižovatce, v prostorách kostela sv. Anny.

Práce dětí podpořily dobrou myšlenku a pomohly získat finanční prostředky na podporu potřebných. Organizátorem akce byla jako každoročně Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a spolupracující neziskové organizace.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz