www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201301.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Praha 6 bude investovat z úspor: do školství, parků i pořádku

Dům pro seniory Vincentinum

Vánoční dárky od radnice dostali děti i senioři

Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

Gymnáziu Evropská hrozí zrušení, studenti ani Praha 6 se s tím smířit nechtějí

Ohleduplnými dopravci jsou česká a rakouská letecká společnost

Italské speciality obohatily adventní trhy

Musica e Danza opět získala zlato

Projekt Edison Na Dlouhém lánu

Výrobky školáků z Petřin pomáhají nejen o Vánocích

Takový byl rok 2012 v Praze 6

Obnovená oranžérie funguje jako galerie

Manželé svoji lásku zpečetili podruhé

Zemřel Jiří Hermann, první porevoluční starosta Prahy 6

Viniční rezidence Radimova

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Radnice varuje: Pozor na nabídky na odkoupení bytů

Prezidentské volby

Další část Patočkovy ulice v provozu

Praha 6 připravuje nové webové stránky

ÚVN otevřela novou lékárnu

Další změny v dopravě

Zápisy do základních škol jsou v lednu

Senior fitnes nabízí i angličtinu pro seniory

Galerie Chodník vystavuje obrázky Karla Franty

Vánoční stromky pro charitu

Výstava Praha 6 mění tvář

Nová MŠ Meziškolská

Adventní čas proplul Prahou 6, nabídl zábavu

Gymnáziu Evropská hrozí zrušení, studenti ani Praha 6 se s tím smířit nechtějí

Praze 6 hrozí, že přijde o Gymnázium na Evropské. Studenti se brání a sbírají podpisy pro jeho zachování. Se zrušením nesouhlasí ani radní Prahy 6 a žádají po magistrátu vysvětlení.

Magistrát hlavního města nepovolil ve školním roce 2013/2014 otevření jediné požadované třídy oboru Gymnázium. To je již řadu let součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální. Esteticko-výchovné zaměření gymnázia je podle jeho zastánců v Praze unikátní. „Nepovolení prvního ročníku gymnázia ve školním roce 2013/2014 by znamenalo de facto jeho zánik a ukončení úspěšné tradice," domnívá se ředitel školy Pavel Drtina.

Magistrát podle mluvčí Terezy Králové rozhodoval na základě naplněnosti tříd a také s ohledem na budoucí uplatnitelnost absolventů. Počet tříd prý Praha omezuje i v jiných školách. Do slučování nebo rušení středních škol zřizovatele dlouhodobě tlačí ministerstvo školství, poloprázdné školy jsou totiž drahé na provoz.

V tomto školním roce studuje na Gymnáziu Evropská 32 žáků v jedné třídě, ve dvou třídách předchozího ročníku je průměr 26,5 žáků na třídu. Také v letošním roce mají studenti zájem o přijetí, protože gymnázium nabízí prostor pro rozvoj nadání těm dětem, které nemají vyhraněný zájem studovat na středních uměleckých školách, ale chtějí dosáhnout všeobecného vzdělání s možností pokračování ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, často uměleckého nebo umělecko-vědného zaměření. „Žádná další střední škola nenabízí tento obor pro žáky devátých tříd. Z naší školy do těchto tříd pravidelně nastupovali žáci a i v tomto roce sem naši absolventi mířili. Rodiče žáků se dotazují, zda není možno toto rozhodnutí zvrátit. Byli bychom rádi, kdyby došlo k revokaci tohoto neuváženého rozhodnutí,“ podpořila zachování třídy Anna Jelínková, ředitelka Základní školy Na Dlouhém lánu.

Rada městské části Praha 6 považuje rozhodnutí magistrátu za překvapivé a zásadně s ním nesouhlasí. „Rada městské části Praha 6 vyjadřuje obavy, že případná realizace tohoto záměru může v konečném důsledku vést ke zrušení Gymnázia. Jejím jménem žádám o zdůvodnění záměru nadále neotevírat nové ročníky oboru Gymnázium,“ řekl Ondřej Balatka, radní MČ Praha 6 zodpovídající za oblast školství a sportu, který zároveň požaduje vysvětlení následného postupu.

Gymnazisté poslední školní den před zahájením vánočních prázdnin vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. Kromě petice proti rušení školy vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem magistrátu protestním zpěvem koled na Vítězném náměstí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz