www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201301.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Praha 6 bude investovat z úspor: do školství, parků i pořádku

Dům pro seniory Vincentinum

Vánoční dárky od radnice dostali děti i senioři

Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

Gymnáziu Evropská hrozí zrušení, studenti ani Praha 6 se s tím smířit nechtějí

Ohleduplnými dopravci jsou česká a rakouská letecká společnost

Italské speciality obohatily adventní trhy

Musica e Danza opět získala zlato

Projekt Edison Na Dlouhém lánu

Výrobky školáků z Petřin pomáhají nejen o Vánocích

Takový byl rok 2012 v Praze 6

Obnovená oranžérie funguje jako galerie

Manželé svoji lásku zpečetili podruhé

Zemřel Jiří Hermann, první porevoluční starosta Prahy 6

Viniční rezidence Radimova

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Radnice varuje: Pozor na nabídky na odkoupení bytů

Prezidentské volby

Další část Patočkovy ulice v provozu

Praha 6 připravuje nové webové stránky

ÚVN otevřela novou lékárnu

Další změny v dopravě

Zápisy do základních škol jsou v lednu

Senior fitnes nabízí i angličtinu pro seniory

Galerie Chodník vystavuje obrázky Karla Franty

Vánoční stromky pro charitu

Výstava Praha 6 mění tvář

Nová MŠ Meziškolská

Adventní čas proplul Prahou 6, nabídl zábavu

Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

Starostové pražských městských částí 1–22 žádají hlavní město Praha o dvě zásadní věci: stanovit jiný klíč přerozdělování peněz vybraných z hazardu a loterií, a také o přednostní financování regionálního školství.

„Navrhujeme vyzvat hlavní město Praha, aby revokovalo usnesení o rozdělení peněz vybraných z hazardu a loterií. Tak, aby si městské části svéprávně rozdělovaly polovinu peněz dle vlastního uvážení nejen do sportu, ale i do dalších oblastí,“ cituje starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková z usnesení starostů. Ti také vyzývají město, aby městským částem co nejdříve sdělilo, jakým způsobem bude dál pokračovat v úpravě stávající vyhlášky týkající se rozdělování peněz.

Starostové také ukázali na fakt, že už příští rok mohou mít mateřské a základní školy velký problém v případě nedostatku z magistrátu. „Jednoznačně se ukazuje, že nás v příštích letech čeká nárůst počtu dětí ve školkách a školách, jenže peněz na školství bude i vinou zrušení příspěvku na školství daleko méně,“ uvedla starostka Kousalíková. „Žádáme hlavní město Praha, aby v případě, že bude v příštím roce příjmová část rozpočtu doplněná o další finanční prostředky, byly přednostně uspokojovány požadavky na financování mateřských a základních škol na území jednotlivých městských částí,“ píší starostové ve svém usnesení.

Poslední letošní setkání starostů organizovala starostka Prahy 6 Marie Kousalíková ve vile Kajetánka. Starostové mimo jiné žádají, aby při přijímání zásadních rozhodnutí hl. m. Prahy, vždy předcházelo souhlasné předjednání s městskými částmi.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz